İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Bursa İli, Büyükorhan İlçesi ve Köyleri ile Harmancık İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması

Bursa

İdare Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ)
İş Ortağı -
Finansman Yerel
Hizmetlerin Süresi 2015 - 2016
Projenin Kısa Açıklaması :

Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı, önce 5216 sayılı yasayla daha sonra il sınırlarını hizmet ve sorumluluk alanı olarak kabul eden 6360 sayılı yasayla, genişlemiş olup Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (BUSKİ) hizmet alanı da aynı şekilde genişlemiştir. Sınırların genişlemesiyle BUSKİ görev ve sorumluluk alanına giren Büyükorhan İlçesi ve Köyleri ile Harmancık İlçesi ve Köyleri içme ve kullanma suyu ihtiyacının sağlıklı, sürekli ve ekonomik olarak karşılanması için içme suyu uygulama projelerinin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Büyükorhan İlçesi ve Köyleri ile Harmancık İlçesi ve Köylerine yapılacak içme suyu uygulama projesinde; Büyükorhan İlçesi ve Köyleri ile Harmancık İlçesi ve Köyleri ile birlikte bir bütün olarak ele alınmış ve yeni planlanacak her türlü içmesuyu tesislerinin (isale, şebeke ve terfi hatları, pompa istasyonları, depolar ve hatlar üzerindeki sanat yapıları vb.) yeri seçilmiş, kullanılması planlanan içmesuyu kaynaklarının analizleri yapılacak gerekli jeolojik çalışmalar yapılacak, uygulamaya esas projeleri hazırlanmıştır. 

Yerleşim yerinin projeksiyon yılına (2050) göre bu iş kapsamında yapılan çalışmalar;

 • Gelişme durumunun tahmin edilmesi,

 • Nüfus tahmininin yapılması,  

 • İçme ve kullanma suyu ihtiyacının tespit edilmesi,

 • Su ihtiyaçlarının temini için gerekli olan içme suyu tesislerinin belirlenmesi,

 • İçme suyu kaynaklarının tespitinin yapılması (su kaynaklarının analizlerinin, debi ölçümlerinin yapılması, kot ve konumlarının belirlenmesi ve haritalara işlenmesi)

 • İsale, şebeke ve terfi hatları (çap, güzergah, zemin etüdü, kamulaştırma gerekli ise kamulaştırma planlarının, diğer alt yapılarla kesişme noktalarının ve detay projelerinin hazırlanması)

 • Pompa seçimleri,

 • Depo hacimlerinin ve yer seçiminin yapılması,

 • Uygulama projelerine esas hesapların yapılması ve her türlü uygulama projelerinin hazırlanması, (hidrolik, mekanik, elektrik, mimari, statik-betonarme)

 • Harita ve her türlü zemin etüdü ile jeolojik çalışmaların gerekli diğer tüm arazi çalışmalarının ilgili şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde yapılması, 

 • İhtiyaç olan bölümlerde isale hatları için işletme ve bakım yolu (servis yolu) uygulama projeleri hazırlanması,

 • Arazi ve harita çalışmalarının yapılması, 

 • İdarenin istediği bölge ile ilgili diğer çalışmaların yapılması,

 • Yaklaşık maliyet ve keşif-metraj hesaplarının yapılması.

Hizmetlerin Kapsamı :
 • Harita çalışmaları,
 • Zemin etütlerinin yapılması
 • Su Kaynaklarının Analizinin Yapılması (113 adet)
 • İçmesuyu Şebeke Projesi Yapımı (327.42 km)
 • İçmesuyu İsale Hattı Projesi Yapımı (241.65 km)
 • İçmesuyu Terfi Hattı Projesi Yapımı (58.11 km)
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması.