İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi ve Beldelerinin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması

Bursa

İdare Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ)
İş Ortağı -
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 03/2015 - 12/2015
Projenin Kısa Açıklaması :

Sözleşme, 6360 sayılı kanun ile Büyükşehir Belediye sınırlarına dahil olan ve kanalizasyon ve/veya yağmursuyu sistemlerinde sorunlar olan, İdare tarafından acil çözüm getirilmesi istenen Mustafakemalpaşa İlçesi ve beldelerinin atıksu ile yağmursuyu şebekelerinin teknik ve ekonomik kurallara uygun olarak Uygulama Projelerinin hazırlanması ve bu konuda yapılacak çalışmaları içerir.

Sözleşme kapsamında yapılan çalışmalar;

 • 2050 yılını hedef alan nüfus projeksiyon çalışmaları.

 • Nüfus projeksiyonlarına göre atıksu debilerinin hesaplanması.

 • Bu yerleşimler için, arazide yapılacak inceleme, mevcut kadastro planları, varsa hâlihazır harita ve imar planı dikkate alınarak topoğrafik açıdan en uygun atıksu ve yağmursuyu güzergâhının seçimi, baca yerlerinin tespiti, yağmursuyunun deşarj noktasının tespiti.

 • İlçenin kanalizasyon sistemi bir atıksu arıtma tesisi ile sonlanacak olup, atıksu arıtma tesisi için yer tespiti yapılacak ve ilgili kamulaştırma planı hazırlanarak İdareye sunulması.

 • 1. ve 2. Kademe Yağmursuyu-Kanalizasyon Uygulama Projeleri hazırlanması. (1. kademe uygulama projesi, imar planı ve hali hazır yolları birbiriyle uyumlu olan bölgelerde yapılacak olan projedir.  2. kademe uygulama projesi ise, imar planı olmayan veya imar planı mevcut olup imar yolları henüz açılmamış olan bölgelerde yapılacak olan uygulama projesidir.)

 • Ana havzanın alt havzalara, alt havzaların kısmi havzalara bölünmesi ve kısmi havza ile alt havzalar bazında planlama yapılması.

 • Yağmursuyu ve kanalizasyon uygulama projeleri (346 km),

 • Atıksu Terfi merkezi projeleri (7 adet),

 • Kamulaştırma planları

 • İhale dokümanların hazırlanması.

Hizmetlerin Kapsamı :
 • Harita çalışmaları,
 • Zemin etütlerinin yapılması
 • Atıksu ve yağmursuyu şebekeleri projesi yapımı
 • Atıksu Terfi merkezi projesi yapımı
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması.