İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesinin Yönlendirme Kurulu 10. Toplantısı Gerçekleştirildi. 19 Eylül 2017

Avrupa Birliği malî desteği ile yürütülen "Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi" 29 Aralık 2014 tarihinde başlamıştır. 3 yıl sürecek olan bahse konu projenin maksadı, Havza Koruma Eylem Planlarının 2000/60/AT sayılı Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve diğer kardeş direktiflerle uyumlu şekilde Nehir Havza Yönetim Planlarına dönüştürülmesi çalışmasını gerçekleştirmek ve bu süreçte millî kapasiteyi artırmaktır.

Söz konusu proje ile 4 havza (Meriç-Ergene, Susurluk, Konya ve Büyük Menderes) için nehir havza yönetim planları hazırlanmaktadır. Nehir Havza Yönetim Planlarının temel yapısını bütüncül yönetim anlayışı oluşturmaktadır. Söz konusu planlar ile havza bir bütün olarak ele alınmakta ve su yönetimini etkileyen bütün unsurlar değerlendirilmektedir.

Anılan projenin Yönlendirme Kurulu 10. Toplantısı, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Cumali KINACI başkanlığında, 14 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Merkezi Finans İhale Kurumu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere 18 paydaş kurum ve kuruluş tarafından katılım sağlandı.

Toplantıda, son 3 ay içerisinde gerçekleştirilen ve gelecek 3 ay içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.