İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Ulukışla – Yenice Demiryolu Etüd, Proje ve Mühendislik Hizmetleri

Niğde, Adana - T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)

İdare T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)
İş Ortağı

TEMAT Teknik Ekonomik ve Mali Araşt. Tic. A.Ş.

KMG PROJE Müh. Müş. Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 2015 - Devam
Projenin Kısa Açıklaması :
 • 110 km uzunluğundaki Ulukışla - Yenice hızlı demiryolu hattına ait etüt proje ve mühendislik hizmetleri.
 • 110 km uzunluğundaki çift hatlı demiryolu güzergahının; Fizibilite Etüt Raporu ve ÇED Raporunun hazırlanması,
 • 110 km demiryolu güzergahının 1/2000 ölçekli fotogrametrik haritalarının hazırlanması,
 • 110 km demiryolu güzergahının her türlü zemin etütlerinin yapılması,
 • Kesin Proje kapsamında; güzergah plan ve profillerinin hazırlanması, hidrolik ve hidrolojik etütlerin yapılması, drenaj projeleri, platform projeleri, bağlantı yolu projeleri ve enkesit çizimlerinin hazırlanarak toprak hacimlerinin hesaplanması,
 • Büyük ve Küçük sanat yapıları projeleri kapsamında; viyadük, tünel, köprü, alt ve üst geçit köprüsü, kutu menfezlerin kesin projelerinin hazırlanması,
 • 110 km demiryolu güzergahının üst yapı ve tel çit projelerinin hazırlanması, projelendirilmesi,
 • İstasyon ve yardımcı yapıların projelendirilmesi,
 • 110 km demiryolu güzergahının sinyalizasyon, elektrifikasyon ve telekomünikasyon projelerinin hazırlanması,
 • 110 km demiryolu güzergahının kamulaştırma planlarının hazırlanması,
 • Güzergahın yapımına esas ihale dosyalarının kapsamında; keşif ve metrajlarla birlikte ihale sözleşme ve şartnamelerinin hazırlanması.
Hizmetlerin Kapsamı :
 • Fizibilite Etüdü,
 • ÇED Raporunun hazırlanması,
 • Kesin Projelerin hazırlanması,
 • Teknik Şartnamelerin hazırlanması,
 • İhale Dokümanlarının hazırlanması.