İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Türkiye Ulaşım Alt Yapısının İyileştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi (TINA)

İdare

T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve

Devlet Planlama Teşkilatı

İş Ortağı TINA Vienna Transport Strategies
GmbH (Lider)
DORSCH Consult, Almanya
GEOMATIC, Polonya
NEA, Hollanda
NESTEAR, Fransa
Finansman Avrupa Komisyonu
Hizmetlerin Süresi 2005 – 2008
Projenin Kısa Açıklaması :

TINA çalışması, Avrupa’da sürdürülebilir ulaşım hareketliliği, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında mal, hizmet ve insanların serbest hareketini sağlamak için Avrupa Birliği TEN-T ağının genişletilmesine aday ülke Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde çok-modlu bir ulaştırma ağının oluşturulmasını başlatmıştır.

Proje, Türkiye’nin tümünü ve tüm ulaştırma modlarını (demiryolu, karayolu, havayolu ve denizyolu), ayrıca tüm modlara ilişkin entegre çözümlere yönelik mevcut ve planlanan yatırımları kapsamaktadır.

TINA çalışmasının başlıca amacı gelecek 15 yılda Türkiye’yi AB ile bütünleştirecek ulaştırma altyapısı yatırım ihtiyacını belirlemektir. Yapılan çalışmada gerçekleştirilen hizmetlerin amaçları şöyle özetlenebilir:

  • Türkiye’nin AB Üye Ülkeleriyle entegrasyonuna yönelik tüm ulaştırma modlarına (demiryolu, karayolu, havayolu ve denizyolu) ilişkin ulaştırma altyapısının belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
  • Bir trafik tahmin modeli oluşturularak, Türkiye’de 2020 yılına kadar ana ulaştırma ağı boyunca ve tüm modları kapsayan (demiryolu, karayolu, havayolu ve denizyolu) ulaşım akış tahminlerinin yapılması,
  • Planlanan altyapı projeleri TEN-T kriterlerine göre önceliklendirilmesi,
  • Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) yardımıyla bir ulaştırma veri tabanının kurulması,
  • İdari altyapının değerlendirilmesi ve Türkiye Çekirdek Ağının uygulanması için gerekli uyarlamaların önerilmesi.
Hizmetlerin Kapsamı :
  • GIS teknolojisi kullanılarak karayolu ulaşım veri bankasının hazırlanması,
  • Tahmini trafik modelleme,
  • Ulaşım ağı analizi, ulaşım altyapısı ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve proje önceliklerinin belirlenmesi,
  • İdari altyapının değerlendirilmesi ve gerekli kurumsal değişikliklerin önerilmesi ve TINA projesi kapsamında gerekli güçlendirmeler,
  • Projenin çeşitli aşamalarında eğitim verilmesi ve çalıştayların düzenlenmesi.