İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

GAP Şanlıurfa – Harran Ovaları Tarla-İçi ve Köy Geliştirme Projesi

Şanlıurfa

dare

T.C. Başbakanlık

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

İş Ortağı Oklahoma State University (ABD)
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 1998 - 1999
Projenin Kısa Açıklaması :

Bu entegre proje, tarla-içi (arazi toplulaştırması, tesviyesi, ıslahı ve tarla-içi yolları) ve köy geliştirme (köy ulaşım yolları ve içme suyu temini) hizmetleri amacına yönelik projenin tamamlanması için gerekli yatırımların belirlenmesi ile birlikte bu hususlarla doğrudan ilişkili çiftçi eğitimi, bitki koruma ve kadastro yönetimi ile sulama ve drenaj unsurlarını içermektedir.

Şanlıurfa-Harran Ovaları Sulaması, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) içerisinde ilk ve en önemli pilot projeyi oluşturmaktadır. Sulama alanı, Şanlıurfa ve Harran Ovaları ana sulama kanalları ile sınırlı olup, Güneyde Suriye sınırına kadar uzanmakta ve toplam 150,000 ha alanı kapsamaktadır. Bu proje alanı içerisinde 400 yerleşim birimi ve 200,000 kişiden fazla nüfus bulunmaktadır.

Arazi Geliştirme:
Arazi toplulaştırması ve arazi kullanım planlaması, Tarla-içi yollar ve arazi tesviyesi

Arazi Islahı :
Sulama ve drenaj, Toprak ıslahı, Bitki koruma, Kadastro yönetimi, Çiftçi eğitim hizmetleri

Köy Alt Yapısı:
Yeni ve ıslah edilecek içme suyu hatları, Köy ulaşım yolları

Proje Yönetimi: İzleme ve değerlendirme

Sosyal Etki Değerlendirme:

Şanlıurfa-Harran Ovaları Tarla-İçi Geliştirme Projesi kapsamında sulamanın başlamasından sonra, değişik sınıflarda yer alan yöre halkının sulama projesinden ve sosyo-ekonomik değişimden nasıl etkilendiğini, ortaya çıkacak sorunların nasıl bertaraf edilebileceğini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Veri toplama ve anket çalışmaları 35 köy ve 450 hane halkı üzerinde yapılmış ve değerlendirilmiştir.

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Proje Yönetimi,
  • Sosyal Etki Değerlendirme.