İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Azerbaycan Tarımsal Kalkınma ve Kredi Projesi

Azerbaycan

İdare Azerbaycan Tarım Özel Sektörünün Gelişmesine Yardım Teşkilatı
İş Ortağı -
Finansman Dünya Bankası
Hizmetlerin Süresi 2001 - 2004
Projenin Kısa Açıklaması :

Proje, Tarım Politikası Ekonomisi, Uluslararası Finans Ekonomisi, Kırsal-sosyal Altyapı, Sulama Ekonomisi olmak üzere dört süreçten oluşmaktadır:

  • Proje Yönetim Birimi ve ilgili Bakanlıklar, Kurullar, Araştırma Enstitüleri için uygulama planının, hükümetin stratejik politikasına uygun hazırlanması doğrultusunda tanımlanması ve yeni ekonomik koşullara uygun strateji kriterlerinin belirlenmesi;
  • İlk yılda Proje Yönetim Birimi ve diğer birimlerin ilgili bölümlerince yapılacak çalışmaların çeşitli aşamalarına ilişkin metodolojinin ve analiz metotlarının tanımlanması;
  • Yerel Araştırma Enstitüleri tarafından yapılacak araştırmaların yönlendirilmesi ve ayrıca, araştırmacılar için Teknik Şartnamelerin hazırlanması;
  • Bilimsel ve uygulamalı toplantıların düzenlenmesine ilişkin kuralların belirlenmesi ve bu toplantılarda ele alınacak başlıca konular ile katılımcıların seçilmesi;
  • Ekonomik politika ile ilgili tartışma ve görüşmeler için uygun bir mekanizma oluşturulması;
  • Yabancı uzmanların, proje uygulama süresince Azerbaycan Cumhuriyeti’ne yapacakları ziyaretlerin karşılıklı görüşülerek programlanması;
  • Proje Uygulama Birimi’nin “Birinci Yıl için Yıllık Uygulama Planının” ve Araştırma Programlarının hazırlanması konusunda Ekonomi Bakanlığı’na destek verilmesi.
Hizmetlerin Kapsamı :
  • Tarımsal Ekonomi çalışmaları.