İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Filyos Havzası Taşkın Koruma Projesi Revizyonu

İdare DSİ 23. Bölge Müdürlüğü - Kastamonu
İş Ortağı -
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 1999 – 2002
Projenin Kısa Açıklaması :

a) Filyos Çayı Havzası Master Planı’nın Revizyonu:

 • Araç Vadisi pompaj sulamaları (2,574 ha) , Konarı pompaj sulaması (1,670 ha) ve Başköy pompaj sulaması (471 ha) sulama alanları toprak sınıflandırma çalışmaları,
 • Çaycuma Ovası pompaj sulaması, Araç vadisi pompaj sulamaları, Konarı pompaj sulaması ve Başköy pompaj sulaması tarımsal ekonomi çalışmaları,
 • Devrek Çayı üzerinde önerilen Köprübaşı Barajı ve HES, Çay Barajı ve HES, Soğanlı Çayı üzerinde önerilen Andıraz Barajı ve HES, Soğanlı çayı üzerinde düşünülen Aktaş Barajı ve HES ve Araç Çayı üzerinde düşünülen Araç Barajı kamulaştırma çalışmaları,
 • Devrek Çayı yan kolları üzerinde düşünülen Karasu selkapanı ve Buldan selkapanı, Yenice Çayı yan kolları üzerinde düşünülen Pirinçlik selkapanı, Şimşirdere selkapanı ve İncedere selkapanı, Araç Çayı yan kolu Eflani deresi üzerinde düşünülen Kılıçlar selkapanı ve Araç Çayı ana kolu üzerinde düşünülen Akgeçit selkapanı ve Karıt selkapanının kamulaştırma çalışmaları,
 • Çaycuma Ovasının sulanması için alternatif çözüm olarak düşünülen depolama tesisleri olan Çayırköy Barajı, Hacıana Barajı, Hacıbağı Barajı, Çobanoğlu Barajı, Ağalar Barajı, Eskipazar Barajı ve Karadere göleti kamulaştırma çalışmaları,
 • Filyos Çayı havzasının tümünü kapsayan su kullanım hakları çalışması,
 • Filyos Çayı havzasında taşkından zarar gören yerlerin taşkın etüdü çalışması,
 • Köprübaşı Barajı ve HES, Çay Barajı ve HES ve Andıraz Barajı ve HES yerlerinde gerekli görülen yerlerde ve malzeme ocaklarında sondaj çalışmaları,
 • Çay Barajı ve HES yeri için 1/1000 ölçekli, HES yeri için 1/500 ölçekli harita alımı çalışmaları,
 • Filyos Havzasının tümü için hidrolojik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda önerilen tesisler için su temini ve taşkın hesabı çalışmaları; taşkından korunacak önemli yerler olan Karabük il merkezi, Devrek ve Yenice ilçe merkezleri için taşkın hesabı çalışmaları

b) Planlama Mühendislik Hizmetleri

 • Devrek Çayı üzerinde yapımı planlanan Köprübaşı Barajı ve HES ile Çay Barajı ve HES, Soğanlı Çayı üzerinde yapımı planlanan Andıraz Barajı ve HES ve Araç Çayı üzerindeki diğer taşkın kontrol amaçlı depo alanları ile ilgili planlama mühendislik hizmetleri.

c) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)

 • Köprübaşı Barajı ve HES ve Malzeme Ocaklarına ait ÇED Raporu,
 • Çay Barajı HES ve Malzeme Ocaklarına ait ÇED Raporu,
 • Andıraz Barajı, HES ve Malzeme Ocaklarına ait ÇED Raporu,
 • Filyos Çayı Mansap Kısmı Taşkın Koruma Projesi kapsamında Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Buldan Deresi ve aynı ilçenin Sabunlar Köyü’nde açılması öngörülen 2 adet Taş Ocağı için ÇED Ön Araştırma Raporu hazırlanmıştır.
Hizmetlerin Kapsamı :
 • Ana Done Toplama,
 • Master Plan Revizyonu,
 • Planlama mühendislik hizmetleri.