İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Tunca (Suakacağı) Barajı ve HES Sulaması Ana Done Toplama Planlama ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri

Edirne

İdare DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Edirne
İş Ortağı -
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 2007 – 2010
Projenin Kısa Açıklaması :

Projenin amacı, Meriç havzasında bulunan Tunca Nehri su potansiyelinin değerlendirilerek Tunca Ovası ve yamaç arazilerinde yer alan tarım alanlarına sulama suyu temin etmek için gerekli ana done toplama, planlama ve proje yapımı hizmetlerinin verilmesidir.

Proje 2 aşamada gerçekleştirilmiştir.

1. Aşama - Planlama Hizmetleri

Edirne ili hudutları içinde, Bulgaristan ve Türkiye sınırında Tunca nehri üzerinde yapılacak Tunca Barajı’nda depolanacak su ile toplam 15,845 ha (brüt) alan sulanacaktır. Yamaç arazileri kapsayan 13,575 ha alanda yüksek basınçlı borulu sulama sistemi, taban arazileri kapsayan 2,270 ha tarım alanında ise, yapılacak regülatörle, açık kanallı klasik sistem ile sulama yapılması ve baraj eteğinde Tunca Nehrinin sağ sahilinde Bulgaristan toprakları içinde yaklaşık 11.68 MW kurulu güçte hidroelektrik santral yapımı planlanmaktadır.

Planlama hizmetleri kapsamındaki tesisler şunlardır;

Tunca Sulaması

Taban Araziler     2 270 ha (Brüt)
Yamaç Araziler    3 575 ha (Brüt)
Toplam                15 845 ha (Brüt)

Tunca Regülatörü

Hesap Debisi   319.00 m3/s
Proje Debisi          2.60 m3/s
Uzunluğu            65.00 m
Yüksekliği              5.15 m

Tunca HES

Kurulu Güç  11 680 Kw
Üretilecek Enerji 36.80 GWh/yıl

Pompaj Tesisleri;

Yamaç Arazi
Kurulu Güç  9 130 kW
Pompa Sayısı  11 asıl 2 yedek
Debi   8.25 m3/s

Taban Arazi

Kurulu Güç  90kW
Pompa Sayısı  2 asıl 1 yedek
Debi   2.60 m3/s

Hazırlanan Raporlar:

Hidroloji Planlama Raporu, Tarımsal Ekonomi Planlama Raporu, Kamulaştırma Planlama Raporu, Tunca Nehri Taşkın Zararları ve Koruma Faydaları Planlama Raporu, Doğal Yapı Malzemeleri Planlama Raporu, Mühendislik Jeolojisi Planlama Raporu, Planlama Raporu ve ekleri (Çizim Albümü), ÇED Proje Tanıtım Dosyası ve Özet Rapor (Türkçe ve İngilizce)

2. Aşama – Proje Yapımı Hizmetleri

Tunca Barajı’nda depolanacak su ile toplam 15,830 ha (brüt) alan sulanacaktır. Yamaç arazileri  kapsayan 13,590 ha alan ve taban arazileri kapsayan 2,240 ha tarım alanında yüksek basınçlı  borulu sulama sistemi ile sulama yapılması düşünülmektedir. Sulama Projesi yapımı için, alanın tamamında, uçuş yapılarak 1/1000 ölçek hassasiyetinde, 1/5000 ölçekli fotogrametrik harita alımı gerçekleştirilmiştir.

Sulama sistemine ait; ana boru, yedek boru, tersiyer, sulama şebekesi, boru üzerindeki sanat yapıları ve pompa istasyonu tesisleri için uygulama projeleri hazırlanmış, Sulama şebekesinde  384 822.95 m (Yedek ve Tersiyer),  Ana Boru Hattı için, 32,536.48 m (Sağ Ana Boru), 19,305.11m (Sol Ana Boru) ve Pompa İstasyonu Tesisleri ile sulama şebekesine ait sanat yapıları yer almıştır.

Proje yapımı hizmetleri kapsamındaki tesisler şunlardır;

Tunca Sulaması

Taban Araziler      2 240 ha (Brüt)
Yamaç Araziler  13 590 ha (Brüt)
Toplam                15 830 ha (Brüt)

Pompaj Tesisleri

Kurulu Güç            15 000 kW
Pompa Sayısı       5 asıl
Debi                        11.375 m3/s
ENH                        2 x ( 3 x 477 MCM )  13 km

Uygulama Projeleri

1/5000 ve 1/25 000 Ölçekli Genel Yerleşim Planları
Ana Boru, Yedek ve Tersiyer Borular Plan-Profil Projeleri
Sulama şebekesi ve üzerindeki Sanat Yapıları Projeleri
Pompa İstasyonu Tesisleri Projeleri (Mimari, İnşaat, Mekanik-Elektrik)
Enerji Nakil Hattı ( ENH ) Projesi
 
Hazırlanan Raporlar

Ön Rapor, Aplikasyon Defterleri, Sulama Şebekesi Hidrolik Hesap Raporu, Proje Raporu, Kredi Aplikasyon Raporu, Report For Application For Credit, Yeşil Dosya (İhale Özel Teknik Şartnamesi), Pompa İstasyonu Tesisleri Makina-Elektrik-İnşaat - ENH Uygulama Projesi Raporları

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Ana Done Toplama,
  • Planlama çalışmaları,
  • Harita alımı,
  • Uygulama projelerinin hazırlanması.