İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Ankara Şereflikoçhisar Peçenek Barajı Sulaması Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı

Ankara

İdare DSİ 5. Bölge Müdürlüğü - Ankara
İş Ortağı Akar-Su Müh. Müş. Ltd. Şti.
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 2007 – 2009
Projenin Kısa Açıklaması :

Proje sahası, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesinin yaklaşık 15 km güney doğusunda, Peçenek deresi üzerinde inşaatı devam eden Peçenek Barajı’ndan başlayıp, Şereflikoçhisar ilçe merkezi ve Tuz Gölü’ne kadar olan tarım alanlarını kapsamaktadır. Planlama Revizyonu çalışmaları sonucu brüt 1410 ha alana sulama suyu temin edilecek ve Şereflikoçhisar ilçe merkezinin 2045 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır.

Planlama Revizyonu Hizmetleri

1999 yılında DSİ tarafından hazırlanmış olan planlama raporu, geçen zaman içinde değişen koşullar dikkate alınarak içmesuyu ve sulamalar ile birlikte revize edilmiştir. Revize planlama çalışmaları iki aşamada gerçekleştirilmiştir.

Ara Rapor aşamasında, Mühendislik Hidrolojisi Raporu, Tarımsal Ekonomi ve Kamulaştırma Planlama Raporu, Su Kullanma Hakları Raporu, Peçenek Projesi Arıtma Tesisi Yerine Ait Zemin Etüt Raporu, İsale Hattı Güzergahının Mühendislik Jeolojisi Raporu, Doğal Yapı Gereçleri Planlama Raporu, İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacı Raporu hazırlanmış ve harita çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proje formülasyonun tespiti ile ilgili tüm alternatif çalışmaları içeren Ara Rapor DSİ’ye sunulmuş ve uygun görüş alınmıştır. Ara Rapor onayından sonra detaylı planlama çalışmalarına geçilmiştir.

Planlama Raporu aşamasında, Baraj Göl Alanı ve Sulama Ana Hatları Kamulaştırma Planlama Raporu  revize edilmiş, sulama ve içmesuyu tesislerine ait metraj ve keşif çalışmaları güncellenmiştir. Yapılan optimizasyon çalışmaları sonucunda I.Ünite olarak adlandırılan ve Peçenek Barajının hemen mansabında Peçenek Deresinin sağında ve solunda yer alan 391 ha arazinin orta basınçlı borulu sistemde, Şereflikoçhisar ovasında II. Ünite olarak adlandırılan 1,019 ha tarım arazisinin ise yüksek basınçlı borulu sistemde sulanması Planlama Raporu ile önerilmiştir.

Nüfus projeksiyonu yapılarak Şereflikoçhisar ilçe merkezinin 2045 yılındaki şehir nüfusu 65142 olarak tahmin edilmiştir. Bu nüfusun ihtiyacını karşılayacak şekilde Peçenek Barajından yılda 7,41 hm3 suyun şehre iletilmesini sağlayacak yaklaşık 12,5 km’lik isale hattının projelendirmesi yapılmıştır. Hat boyunca 1/1000 ölçekli topoğrafik harita alımı yapılmış, güzergah jeolojisi çıkarılmıştır.

Projenin teknik ve ekonomik yapılabilirliğini gösteren tüm çalışmaları içeren “Şereflikoçhisar Peçenek Projesi Revize Planlama Raporu” 01 Nisan 2009 tarihinde DSİ tarafından onaylanmıştır.

Uygulama Projelerinin Hazırlanması

Onaylı Revize Planlama Raporu’na göre toplam 1,410 ha sulama sahasına ait sulama (iletim kanalı, ana, yedek, tersiyer kanallar) ve drenaj şebekesi (ana, yedek, tersiyer) projeleri, ilgili her türlü sanat yapısı projeleri, Peçenek Barajı ile Arıtma Tesisi arasındaki hamsu isale hattı projeleri, proje kapsamındaki nehir ıslah yapısına ait uygulama projeleri ve her türlü detay projeleri hazırlanmıştır.

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Planlama çalışmaları,
  • Uygulama projelerinin hazırlanması.