İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Kahramanmaraş Adatepe - Karakuz Sulama Planlama Revizyonu

Kahramanmaraş

İdare DSİ 20. Bölge Müdürlüğü - Kahramanmaraş
İş Ortağı Hidro-Dizayn Müh. Müş. Ltd. Şti.
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 2008 - 2013
Projenin Kısa Açıklaması :

Proje sahası; Kahramanmaraş ili, Göksun, Afşin ve Elbistan ilçeleri sınırları içinde, Yukarı Ceyhan Havzası’nda bulunmaktadır.

Proje kapsamındaki tesisler şunlardır;

Adatepe Barajı Sulaması

  • Kahramanmaraş İli, Göksun ilçesi sınırları içerisindeki Göksun Çayı üzerinde, inşaatı devam etmekte olan Kil Çekirdekli Kaya Dolgu tipindeki Adatepe Barajı,
  • Adatepe Sulaması (35,840 ha)

Karakuz Barajı Sulaması

  • Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi sınırları içerisindeki Hurman Çayı üzerinde inşa edilecek olan Kil Çekirdekli Kaya Dolgu tipindeki Karakuz Barajı, Büyükyapalak Barajı, Büget Göleti ve 105 km uzunluğunda ana isale kanalı,
  • Karakuz Sulaması (16,000 ha)

Proje çalışmaları iki safhada yürütülecektir.

1. Ara Rapor

Su temini ve taşkın çalışmaları güncellenerek Mühendislik Hidrolojisi Raporu hazırlanacaktır. Proje alanında revize toprak-drenaj etütleri yapılarak Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Ana Raporları hazırlanacaktır. Adatepe ve Karakuz Barajlarından sulanacak sahalarda Tarımsal Ekonomi ve Kamulaştırma arazi ve büro çalışmaları yapılarak Revize Tarımsal Ekonomi ve Kamulaştırma Planlama Raporları hazırlanacaktır. Karakuz Barajı’ndan beslenecek Büget Göleti aks yeri için 1/1000 ölçekli harita alımı yapılacaktır. Ana kanallar bazında ve kati projeye esas teşkil edecek düzeyde tüm sulama sistemlerinde jeolojik ve jeoteknik araştırmalar gerçekleştirilerek Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Planlama Raporları hazırlanacaktır. Baraj ve gölet depolama yapılarının menba ve mansabında bulunan mevcut halk sulamaları incelenerek Su Hakları Raporu hazırlanacaktır.

Sulama ana kanalları, klasik ve borulu sistemlerde optimize edilerek ekonomik olan seçenekler ve proje formülasyonu belirlenerek Ara Rapor’da verilecektir. 
 
2. Planlama Revizyonu Raporu

DSİ tarafından uygun görülen nihai formülasyona göre Depolama ve Sulama Tesisleri ile ilgili tüm teknik hesaplar ve keşifler yapılarak projenin kesin maliyeti belirlenecektir. ÇED Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunulacaktır. Ekonomik analiz yapılarak tarımsal gelir ve yıllık giderler hesaplanıp projenin rantabiltesi ve iç karlılığı bulunacaktır. Adatepe-Karakuz Planlama Revizyonu işi, sulama ve soğutma-katma suyu sektörlerini (Afşin-Elbistan Termik Santralı) kapsadığından mali analiz bölümünde maliyet taksimi yapılacaktır.

Planlama çalışmalarında kullanılan veya proje süresince üretilen uydu görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje çizimleri Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) altlık oluşturacak şekilde sayısal ortamda teslim edilecektir.

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Planlama Revizyonu çalışmaları