İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Manisa - Kula - Çelengöz Göleti Planlama Mühendislik Hizmetleri

Manisa

İdare DSİ 2. Bölge Müdürlüğü - İzmir
İş Ortağı -
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 2008 - 2009
Projenin Kısa Açıklaması :

Proje sahası; Ege Bölgesi, Gediz Havzası’nda yer alan  Manisa ili, Kula ilçesinin Başıbüyük, Evci, Bebekli köyleri tarım arazilerini kapsamaktadır.

Proje ile Gökdere ve Bebekli Dere’nin su potansiyelinin değerlendirilerek sulanabilir olduğu tespit edilen arazilerden Çelengöz Göleti’nden sulanabilecek kısmının sulu tarıma açılması ve drenaj yetersizliği olan sahaların drenaj probleminin çözülmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamındaki tesisler şunlardır;

  • Çelengöz Göleti : Çelengöz Deresi üzerinde, Zonlu Toprak Dolgu tipinde, temelden yüksekliği 30.00 m
  • Çelengöz Göleti sulaması : Brüt 403 ha
  • Bebekli Deresi üzerinde Bebekli Regülatörü ve İletim Kanalı

Çalışmalar iki safhada yürütülmüştür.

1. Ara Rapor

Ara Rapor aşamasında sözleşme kapsamındaki tesislerin tip ve kapasitelerinin belirlenmesi ve proje formülasyonunun tespiti çalışmaları yapılmıştır. Bu aşamada “Mühendislik Hidrolojisi Raporu”, “Tarımsal Ekonomi ve Kamulaştırma Planlama Raporu” ve “Mühendislik Jeolojisi ile Doğal Yapı Gereçleri Planlama Raporu” hazırlanmıştır. “Ara Rapor” DSİ’ye takdim edilmiş, uygun görüş alındıktan sonra planlama çalışmalarına geçilmiştir.

2. Planlama Raporu

Bu safhada DSİ tarafından uygun görülen tesislerin (gölet gövdesi, derivasyon kondüvisi, dolusavak, dipsavak, sulama şebekesi, regülatör, iletim hattı vb.) detaylı planlama çalışmaları yapılmıştır. Kesin formülasyona uygun olarak optimizasyon çalışmaları sonucu tesislerin boyutlandırılması, çizimleri, metraj ve keşiflerin hazırlanması, ekonomik analizlerin yapılarak proje rantabilitesinin bulunması çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
 
Çevresel etkilerin değerlendirilmesi amacıyla, malzeme ocaklarıyla ilgili olarak ÇED Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmış ve “ÇED Gerekli Değildir” Belgesi alınmıştır.

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Planlama çalışmaları