İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Edirne Çakmak Barajı Sulaması Revize Planlama Mühendislik Hizmetleri

Edirne

İdare DSİ 11. Bölge Müdürlüğü - Edirne
İş Ortağı -
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 2010 - 2012
Projenin Kısa Açıklaması :

Çakmak Barajı Sulaması proje alanı, Edirne ili, Uzunköprü ve Meriç ilçeleri ile Kırklareli ili, Pehlivanköy ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır.

Meriç Havzasında bulunan, Meriç Nehri su potansiyelinin değerlendirilerek, ayrıca, Meriç Nehrinin kış sularını, yapımı devam etmekte olan Çakmak Barajı’nda depolamak sureti ile de sulama döneminde nehirde azalan su potansiyeline karşı Çakmak Barajı’nın da devreye sokulması ile toplamda brüt 52,140 ha  taban ve yamaç arazilerde yer alan tarım alanlarına sulama suyu temin etmek projenin amacıdır. Proje kapsamındaki tesisler aşağıda verilmiştir.

Çakmak Barajı Su alma Tesisleri

Çakmak Barajı Sualma Tesisleri, A2 iletim kanalının 4+015 kilometresinden ayrılan A iletim kanalı ve iletim kanalı sonundaki P2-B pompa istasyonudur.

Sulama Kanalları ve Şebeke

A) Taban Araziler
P1 ve P1-M pompajları ile 1. kademe adı altında yapılacak pompajlarla sulanan cazibe sulaması alanı 14 300 ha’dır. Bu sulama alanı ana kanallar klasik, şebekesi ise alçak basınçlı borulu olan sulama sistemi ile sulanacaktır.

B) Yamaç Araziler
1. kademe pompajından sonra, iletilen suyun 2. kademe pompajlar ile terfi ettirilerek sulanacak alan, yamaç araziler olup toplam 37,840 ha’dır. Yamaç arazilerin sulamasında, ana kanallar klasik, şebekeleri ise orta ve yüksek basınçlı boruludur.

Çakmak Barajı Sulaması Revize Planlama Raporu kapsamında yer alan, tüm pompa istasyonlarının toplam kurulu gücü 40,550 kW, yıllık toplam enerji tüketimleri ise 75,000,000 kWh’tır.

Ayrıca, “Çakmak Barajı Sulaması Revize Planlama Raporu Yapımı” işi kapsamında, brüt 22,000 ha sulama alanında, 1/1000 ölçek hassasiyetinde 1/5000 ölçekli fotogrametrik harita alımı da yapılmıştır.

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Fotogrametrik harita yapımı,
  • Planlama revizyonu çalışmaları.