İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

DSİ 22. Bölge Gölet ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri

Gümüşhane, Giresun, Bayburt

İdare DSİ 22. Bölge Müdürlüğü - Trabzon
İş Ortağı -
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 2010 - 2011
Projenin Kısa Açıklaması :

Proje sahaları; ülkemizin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Gümüşhane İli Kelkit ve Köse İlçeleri, Giresun İli Çamoluk İlçesi ve Bayburt İlinde yer almaktadır.

Proje kapsamındaki tesisler şunlardır;

Gümüşhane-Kelkit Örenbel Göleti ve Sulaması: Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 40 m olan gölet ile net 179 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Gümüşhane-Kelkit Söğütlü Göleti ve Sulaması: Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 38.50 m olan gölet ile net 264 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Gümüşhane-Köse Oylumdere Göleti ve Sulaması: Kil çekirdekli kum-çakıl dolgu tipinde, temelden yüksekliği 51.60 m olan gölet ile net 344 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Giresun-Çamoluk Karadikmen 2 Göleti ve Sulaması: Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 44.50 m olan gölet ile net 104 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Bayburt-Merkez Çayırözü Göleti ve Sulaması: Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 35.50 m olan gölet ile net 160 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Planlama çalışmaları iki safhada yürütülmüştür.

1. Ara Rapor

Sözleşme kapsamındaki tesislerin tip ve kapasitelerinin belirlenmesi, gölet kriterleri esas alınarak teknik ve ekonomik olarak en uygun proje formülasyonunun tespit edilmesi çalışmaları bu aşamada gerçekleştirilmiştir. Ara Rapor aşamasında Göletlere ait aks yerlerinde 1/500, göl alanlarında 1/1000 ölçekli harita alımı yapılmıştır. Bu aşamada mühendislik hidrolojisi çalışmaları yapılmış, toprak etütleri, tarımsal ekonomi ve kamulaştırma etütleri ile jeoteknik etütler gerçekleştirilerek “Mühendislik Hidrolojisi Planlama Raporu”, “Tarımsal Ekonomi ve Kamulaştırma Planlama Raporu”, “Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Planlama Raporu”  ile “Arazi Tasnif ve Drenaj Planlama Raporu” hazırlanmıştır.

2. Planlama Raporu

Ara Raporun incelenmesi sonucunda, DSİ'nin uygun gördüğü formülasyon esas alınarak, metraj ve keşifler çıkartılmış, tesislere ait optimizasyon çalışmaları yapılarak, boyutlar kesinleştirilmiştir. Ekonomik analiz yapılarak projenin rantabilitesi ve iç karlılığı bulunmuştur. Belirlenen sulama alanlarında kapalı sistemde (borulu) sulama şebekesi geliştirilmiş, teknik ve ekonomik yapılabilirlik çalışmaları sonucunda herbir gölet için ayrı ayrı planlama raporları hazırlanmıştır. Herbir göletin inşaatında kullanılacak malzeme ocakları için ÇED Proje Tanıtım Dosyaları hazırlanmış ve “ÇED Gerekli Değildir Belgeleri” alınmıştır.

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Planlama çalışmaları