İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Giresun İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu Hazırlanması 1. Kısım

Giresun

İdare DSİ 22. Bölge Müdürlüğü - Trabzon
İş Ortağı -
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 2011 - 2012
Projenin Kısa Açıklaması :

Proje sahaları, ülkemizin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Giresun ili, Şebinkarahisar ve Alucra İlçelerinin bir kısım arazilerini kapsamaktadır.

Proje kapsamındaki tesisler şunlardır;

Giresun Şebinkarahisar Dönençay Göleti ve Sulaması: Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 49.70 m olan gölet ile brüt 740 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Giresun Şebinkarahisar Ovacık Göleti ve Sulaması: Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 38.30 m olan gölet ile brüt 520 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Giresun Alucra Yeşilyurt Göleti ve Sulaması: Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 34.00 m olan gölet ile brüt 162 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Giresun Alucra Çalgan Göleti ve Sulaması: Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 34.50 m olan gölet ile brüt 509 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Yukarıda isimleri verilen göletler için ayrı ayrı planlama raporu hazırlanmıştır. Planlama çalışmaları iki safhada yürütülmüştür. 

1. Ön İnceleme Raporu / Ara Rapor

Sözleşme kapsamındaki tesislerin tip ve kapasitelerinin belirlenmesi, teknik ve ekonomik olarak en uygun proje formülasyonunun tespit edilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada “Mühendislik Hidrolojisi Raporu”, “Tarımsal Ekonomi ve Kamulaştırma Raporu”, “Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Raporu”  ile planlama seviyesinde “Arazi Tasnif ve Drenaj Raporu” hazırlanmış, Göletlere ait aks yeri ve göl alanı 1/1000 ölçekli harita alımı hizmetleri verilmiştir.

2. Planlama Raporu

Göletlere ait ön inceleme raporunun İdarece onaylanmasından sonra, DSİ'nin uygun gördüğü formülasyon esas alınarak, "Giresun İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu" ve eki disiplin raporları hazırlanmıştır. ÇED etütleri gerçekleştirilmiş, göletlere ait Proje Tanıtım Dosyaları hazırlanarak Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmuş, her bir gölet için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı" alınmıştır.

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Planlama çalışmaları.