İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

GÖLSU İzmir İli Projeleri Planlama Mühendislik Hizmetleri 2. Kısım

İzmir

İdare DSİ 2. Bölge Müdürlüğü - İzmir
İş Ortağı -
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 2012 - 2013
Projenin Kısa Açıklaması :

Proje sahaları, ülkemizin Ege Bölgesi’nde yer alan İzmir ili, Aliağa, Bergama, Seferihisar ve Urla İlçelerinin bir kısım arazilerini kapsamaktadır.

Proje kapsamındaki tesisler şunlardır;

İzmir Aliağa Kalabak Göleti ve Sulaması: Kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 39.00 m olan gölet ile brüt 97 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

İzmir Bergama Kıranlı Yerüstü Sulaması: Kabaklı ve Karabacak Derelerinden Kıranlı Regülatörü ile brüt 56 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

İzmir Bergama Bayramcılar Göleti ve Sulaması: Kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 16.00 m olan gölet ile brüt 25 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

İzmir Bergama Çamtepe Göleti ve Sulaması: Kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 30.50 m olan gölet ile brüt 113 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

İzmir Bergama Kırcalar Göleti ve Sulaması: Kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 36.50 m olan gölet ile brüt 301 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

İzmir Seferihisar Gödence Göleti ve Sulaması: Kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 34.50 m olan gölet ile brüt 68 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

İzmir Urla Demircili Göleti ve Sulaması: Gölet yerinin Doğal Sit Alanı olması nedeniyle “İzmir 1 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu” izin vermediğinden dolayı planlama ve proje çalışmaları yapılamamış, bu gölet proje kapsamından çıkartılmıştır.

İlk İnceleme Raporları mevcut olan göletler için ayrı ayrı planlama raporu hazırlanmıştır. Planlama çalışmaları iki safhada yürütülmüştür.

1. Ön İnceleme Raporu

Sözleşme kapsamındaki tesislerin tip ve kapasitelerinin belirlenmesi ve proje formülasyonunun tespitini içeren çalışmalar bu aşamada gerçekleştirilmiştir. Göletler için ayrı ayrı hazırlanan “Ön İnceleme Raporları” DSİ’ye takdim edilmiş, önerilen proje formülasyonunun DSİ tarafından uygun görülmesi ile detaylı planlama hizmetlerine geçilmiştir.
 
Ön İnceleme aşamasında depolama  ve çevirme tesislerinin aks yerleri, rezervuar alanları ve sulama sahası harita alımları İdare’ce istenilen ölçeklerde gerçekleştirilmiştir. Tesislerle ilgili doğal yapı malzemesi araştırmaları yapılmış, mühendislik jeolojisi ve sondaj çalışmaları araştırma programları hazırlanmıştır. 

2. Planlama Raporu

Ön İnceleme Raporunun tamamlanmasını müteakip, DSİ’nin uygun göreceği alternatifle ilgili yazılı olarak bildireceği kararında belirtilecek gölet ve tesisleri ve sulanması düşünülen sulama alanlarının sulama ve drenaj tesisleri planlama seviyesinde incelenerek “02 Bölge GÖLSU İzmir İli Projeleri 2. Kısım Danışmanlık Hizmet Alımı” işi kapsamında her bir gölet için ayrı ayrı Planlama Raporu hazırlanmıştır. Planlama raporlarının eklerini oluşturan “Mühendislik Hidrolojisi Raporu”, “Tarımsal Ekonomi ve Kamulaştırma Raporu”, “Arazi Tasnif ve Drenaj Raporu” Temel sondajları ve malzeme araştırmaları sonuçlandırılarak "Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Raporu" planlama aşamasında hazırlanmıştır. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) etütleri gerçekleştirilerek her bir gölet için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmış, ilgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne sunularak "ÇED Gerekli Değildir Kararı" alınmıştır.

3. Proje Yapımı

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü İzmir ili Sınırları içerisinde yer alan toplam 6 adet gölet projesi “Baraj Projesi Yapımı Teknik Şartnamesi”nde belirtilen hususlar doğrultusunda yapılmıştır. Proje çalışmaları üç aşamada gerçekleştirilmiştir.

3.1) Ön Rapor

Planlama aşamasında gerçekleştirilen mevcut etüt ve donelerin yeterli olup olmadığı, yapılmasının gerekip gerekmediği şeklindeki bilgiler “Ön Rapor” halinde İdare’ye sunulmuştur.

3.2) Ara Rapor

Bu aşamada, gölet temel jeolojisi, sismik parametreler, temel zemini iyileştirilmesi, malzeme parametreleri, stabilite analizlerinde kullanılacak yöntem ve güvenlik sayıları, inşaat malzemeleri, şev destekleme sistemleri, oturma, sızma analizlerinde esas alınacak kriterler bir rapor halinde İdare’ye yazılı olarak sunulmuştur. Ara rapor, ön hesaplar ve proje formülasyonunu içerecek şekilde  hazırlanmıştır. “Servis Yolları, Yol Relokasyonları ve Doğal Yapı Gereç Alanları” bölümünde istenilen yollara ait güzergahlar mevcut harita üzerinden belirlenmiş ve İdare’nin onayından sonra şeritvari yol haritaları alınmıştır. Ara rapor bölümleri ve ekleri (çizimleri ve mukayese tabloları) İdare’ye elektronik ortamda CD içinde teslim edilmiştir.

3.3) Proje

Ara raporun İdare tarafından uygun görülmesinden sonra “Baraj Projesi Yapım Teknik Şartnamesi”nde belirtilen esaslar dahilinde  proje çalışmalarına başlanmıştır. Proje çalışmaları, ilgili tüm hidrolik, stabilite, statik-betonarme ve çelik yapısal tasarım hesaplarını ve proje çizimlerini kapsamaktadır. Ayrıca, bu kapsamda işin inşaat yapım ihalesinin yapılması için gerekli inşaat, makina ve elektrik özel teknik şartnameleri hazırlanmıştır.

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Planlama çalışmaları,
  • Proje çalışmaları.