İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Ulaşım

Ulusal ve uluslararası düzeyde ulaşım sistemlerini geliştirmeye yönelik yatırımlar hızla devam etmektedir.

Su-Yapı, ulaşım sektöründe özellikle karayolu, demiryolu taşımacılığı ve raylı toplu taşıma sistemlerine yönelik projelendirme ve mesleki kontrollük hizmetlerini sürdürmektedir. Projelendirme hizmetleri, güzergah seçimi ve analizi, kapsamlı topoğrafik hidrolojik ve jeolojik etütleri de kapsamakta ve bütün sistemler bilgisayar destekli projelendirme yöntemiyle hazırlanmaktadır.

Ayrıca Firma, tünel, köprü, viyadük gibi büyük sanat yapıları ve diğer ilgili bütün sanat yapılarının projelendirilmesinde geniş tecrübeye sahiptir.

Su-Yapı, projelendirme hizmetlerinin yanısıra kentsel, bölgesel ve ülke bazında ulaşım planlaması ve fizibilite çalışması hizmetleri de vermektedir.

Ulaşım Planlaması [Projeler]

Hızla artan nüfus, plansız kentleşme, araç sayısındaki artış gibi etkenler her geçen gün  ulaşım sorunlarını arttırmaktadır. Ulaşım sorunları, çevre, enerji, sürdürülebilirlik, sosyal denge gibi konular dikkate alınarak, bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi gereken sorunlardır. Dolayısıyla ulaşımın fiziki plan kararları dikkate alınarak analiz edilmesi, düzenlenmesi, toplu taşım sistemlerine ve çevre dostu ulaşım biçimlerine öncelik verilerek entegre bir şekilde çözümler getirilmesi gerekmektedir. Su-Yapı, kentsel, bölgesel ve ülke bazında ulaşım planlaması ve fizibilite çalışması hizmetleri de vermektedir.

Yol, Otoyol ve Köprüler [Projeler]

Dünyada ana ulaşım türü olarak kullanılan kara yolu ulaşımının; noktalar arasında kesintisiz taşımaya olanak vermesi, bu taşıma sisteminin esnek yapısı, hızı ve sistemler arası geçişlere uyumlu olması kara yolu taşımacılığının giderek gelişmesine olanak vermiştir. Su-Yapı kara yolu ve üzerindeki tüm tesis ve yapıların hem projelendirme hem de kontrollük hizmetleri konusunda büyük tecrübeye sahiptir.

Raylı Ulaşım Sistemleri [Projeler]

Günümüzde ulaşım, insanların en önemli sorunu hâline gelmiştir.  Hızlı kentleşme, yoğun nüfus artışı, hava kirliliği ve enerji sıkıntısı gibi büyük sorunlar, hem kent içi hem de kentler arası ulaşımda raylı sisteme geçişi zorunlu hâle getirmiştir. Raylı Sistemler denilince en ön planda Tren, Hızlı Tren ve Metro sistemleri vardır. Su-Yapı hem kent içi hem kentler arası hızlı raylı ulaşım sistemleri konusunda hizmet vermektedir.

Tüneller [Projeler]

Tünel kazma belki de insanlığın inşaat mühendisliği alanındaki ilk uygulamasıdır. Farklı amaçlar için kullanılan tüneller ulaşım konusunda karayolu ve demiryollarında mesafelerin kısaltılması için kullanılmaktadır.  Su-Yapı hem kent içi hem kentler arası  ulaşım sistemlerindeki tünellerin tasarımı ve inşaat kontrollüğü konusunda hizmet vermektedir.