İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Barajlar ve Su Kaynakları

Su-Yapı, su kaynakları planlaması ve fizibilite çalışmaları konusunda geniş deneyime sahiptir. Havza bazında orta ve uzun vadeli enerji temini, tarımsal sulama, kentsel su temini, taşkın koruma amaçlarıyla, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının araştırılması ve ilgili yatırımların planlanması ve projelendirilmesi hizmetleri verilmektedir.

Tarım sektörünün gelişmesinde su kullanımı en önemli yeri tutmaktadır. Su-Yapı kuruluşundan bu yana sulama ve drenaj konularında pek çok çalışmalar gerçekleştirerek bu alanda, ilgili kuruluşlara hizmetler vermeye devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar nehir ıslahı, sulama ve drenaj stratejileri irdelenmesi, tarla-içi geliştirme nüve programlarının hazırlanması, projelendirilmesi ve ilgili müşavirlik hizmetlerini kapsamaktadır.

Projelerin kapsamında bulunması durumunda toprak etütleri, harita alımı, kadastro ve arazi toplulaştırma çalışmaları da hizmetler içinde yer almaktadır.

Ayrıca su birliklerinin kurulması ve personel eğitimine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Barajlar [Projeler]

Yaşamı sürdürebilmek için gerekli suyu denetim altına almak, insanoğlunun temel sorunlarından biri olmuştur. Barajlar sellerden korunmak, ırmakların yönünü değiştirmek, su depolamak ve araziyi sulamak gibi, su denetleme yöntemlerine ilişkin olarak kullanıla gelmiştir. Bugün de barajlar, yüzyıllardan yüklendikleri bu işlevleri yerine getirirler: çağımızda, tarımsal sulama, evler için gerekli suyu sağlama ve depolamasının yanı sıra barajlar, hidroelektrik güç üretimi, kıraç toprakları tarıma elverişli hale getirme, sellerin yol açacağı erozyonu ve nehir ağızlarındaki kum ve kil birikintilerini önleme gibi daha karmaşık amaçlarla da kullanılmaktadırlar. Türkiye'deki barajların %70 inin projelendirilmesinde veya inşaat kontrollüğünde yer alan Su-Yapı,  hep ilklere imza atarak, Türkiye'deki ilk önyüzü beton kaplamalı kaya dolgu barajı projesini, ilk Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) barajı projesini gerçekleştirmiş, bugün de dünyanın 3. en yüksek (272m) çift eğrilikli beton kemer barajı olan Yusufeli barajında da uygulama aşamasında tüm detay projeleri yapmaktadir.

Sulama ve Drenaj Sistemleri [Projeler]

Tarımsal amaçlı olarak, bitki su ihtiyacının doğal yağışlar ile karşılanamadığı dönemlerde, sulama sistemleri geliştirerek bitki su ihtiyaçları karşılanır ve verim arttırılır.  Ayrıca topraktaki su miktarı bitki kök bölgesinde belli bir yüzdeyi geçtiği taktirde bitki nefes alamaz ve kurur.  Bu nedenle toprağın, drenaj sistemleri ile bitki kök bölgesinde taban suyu düşürülür.

Su Kaynakları Planlama [Projeler]

Su kaynaklarının insanların yararına çeşitli amaçlarla kullanılabilmesi için yapılan çalışmalardır.  Enerji üretimi, sulama, içme ve kullanma suyu temini, taşkın koruma, rekreasyon vb. amaçlarla projeler yapılmadan önce teknik ve ekonomik yapılabilirliklerinin ortaya konması gerekmektedir.  Bu çalışmalar kısaca su kaynakları planlaması olarak adlandırılabilir.

Nehir Islahı ve Taşkın Koruma [Projeler]

Mevcut akarsulardan istifade edebilmek, akarsu akımlarının yıl boyunca düzenli olması halinde nehir ulaşımı yoluyla mümkün olabilir.  Düzenli akımı bulunan akarsularda ıslah çalışmaları yapılarak insanlığın faydasına sunulabilir.  Akım değerleri düzenli olmayan, zaman zaman taşkınlara yol açarak can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan nehirlerde taşkın depolama tesisleri ve/veya mevcut nehir yatağında ıslah çalışmaları yapılarak taşkınların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalardır.

Tarımsal Kalkınma Planlama ve Eğitim [Projeler]

Tarım ürünlerinin, üretim planlaması yapılarak çiftçilerin daha da zenginleştirilmesi tarımsal kalkınma planlaması ve çiftçi eğitimleri ile sağlanabilmektedir.

Ön Değerlendirme Raporları

Yapılması düşünülen enerji üretim tesislerinin, formülasyon ve su kaynakları açısından incelenerek, tesis maliyetlerinin çıkartılması, enerji üretimlerinin bulunması çalışmalarıdır.