İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Enerji

Hidroelektrik Santrallar [Projeler]

Günümüzde önemi daha da belirginleşen yerüstü yenilenebilir su kaynaklarının değerlendirilmesi ve çok amaçlı projelerin üretilmesi Su-Yapı'nın önemli bir faaliyet alanıdır. Firma, kuruluşundan bu yana Türkiye'nin bütün bölgelerine dağılmış 220'den fazla baraj ve hidroelektrik santralının mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini gerçekleştirmiştir.

Projelendirilen yapılar beton ağırlık, beton kemer, toprak ve kaya dolgu, ön yüzü beton kaplamalı, betonarme tipinde barajlar, yeraltı ve yerüstü santralları, şalt sahaları, tüneller, cebri borular ve ilgili diğer yapılar ile alt yapılarını içermektedir.

Tamamlanmış ve devam eden barajlar 12 m ile 200 m arasında değişen gövde yüksekliklerine, santrallar ise 5 MW ile 700 MW arasında değişen kurulu güçlere sahiptir.

Ayrıca Otoprodüktör Enerji Santralları, Yap-İşlet-Devret (YİD) ve Yap-İşlet (Yİ) modeline göre enerji üretim amaçlı baraj ve santrallar için de yapılabilirlik etütleri, planlama hizmetleri ve yatırım danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

Petrol ve Doğalgaz [Projeler]

Doğal Gaz iletimi, depolanması ve dağıtımı son yıllarda bütün dünyada öne çıkmakta olan bir konudur. Bu konuda Türkiye de hem geniş iç tüketim kapasitesi, hem de Asya ve Avrupa arasında önemli bir geçiş ülkesi konumunda bulunması sebebiyle doğal gaz sektöründe önemli yatırımlar içindedir. Su-Yapı bu sektörde de boru hatlarına ait hem planlama ve fizibilite, hem de projelendirme ve danışmanlık konusunda hizmet üretmektedir.

Rüzgar Enerjisi [Projeler]

Rüzgar enerjisi günümüzde hızla talep görmeye başlayan bir enerji temin yöntemidir. Bu konuda Türkiye'de de önemli bir potansiyel mevcuttur. Su-Yapı bu tesislerin fizibilite etütleri ve projelendirilmesi konusunda hizmet vermektedir.