İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Çevre

Çevre Etki Değerlendirme  [Projeler]

Su-Yapı, Türkiye'de Çevresel Etki Değerlendirme Raporlarının hazırlanması konusunda ilk yetki belgesi alan firma olmuştur. Hem Türkiye'de Çevre ve Orman Bakanlığı mevzuatı gereklerine uygun olarak, hem de yurt dışında başta Dünya Bankası olmak üzere benzer finans kurumlarının uluslararası standartlarına uygun olarak ÇED Raporları hazırlanmaktadır.

Sosyal Etki Değerlendirme Raporları da hizmet alanımız içinde yer almaktadır. Ayrıca, muhtelif yatırımlar için inşaat süresince çevresel izleme hizmetleri de verilmektedir.

Havza Yönetim Planı [Projeler]

Havzalar su, toprak, jeoloji, flora, fauna ve doğal hayvan kaynakları kullanımlarının etkileşimde bulunduğu yaşayan sistemlerdir. Havza yönetimi, havzanın sağladığı hidrolojik hizmetleri muhafaza etme ve olumsuz aşağı havza ya da yeraltı suyu etkilerini en aza indirgeme ya da engelleme amaçları ile birlikte coğrafi olarak ayrık bir drenaj alanındaki toprağın, bitki örtüsünün ve suyun o alanda yaşayanların yararına entegre kullanımıdır.  Su-Yapı Havza Yönetim Planları hazırlanması konusunda hizmet vermektedir.