İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Yönetim Sistemi

Su-Yapı 2002 yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi sahibi olmuş, firma yönetimini ve işleyişini bu standart şartlarına göre düzenlemiştir. 2017 yılı başında ise ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmıştır.

2010 yılında ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri alınmış olup, hizmetler bu belgeler kapsamında yürütülmektedir.

Üçüncü taraflarca belgelendirmesi yapılmayan ISO 10004:2012 Müşteri Memnuniyeti İzleme ve Ölçme İçin Kılavuz standardına uygun bir müşteri memnuniyeti izleme ve ölçme sistemi 2017 yılı başında firmamız bünyesinde kurulmuştur ve uygulanmaktadır.

Yukarıda belirtilen sistemler süreç bazlı olarak, risk ve fırsat yönetimini içerecek şekilde tek bir Yönetim Sistemi çatısı altında entegre bir şekilde yürütülmektedir.

Kalite Politikamız

Yönetim sistemimizi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı şartları çerçevesinde yürütmek ilkesi ve mühendislikte kalite ve güvenin imzası olmak misyonu doğrultusunda;

 • Dürüst, adil, verdiği sözleri tutan, yaptığı işin arkasında olan, mühendislik etiğine bağlı kalan ve güven duyulan bir firma olmayı sürdürmek,

 • Amacına uygun, hatasız ve zamanında çözümler üreterek, hizmet kalitesinin sürekliliğini koruyarak, doğru işi ilk seferde, doğru ve zamanında yapmak,

 • Çalışanlarının gelişimlerine destek olacak fırsatları sunan, çalışanlarına verdiği önemi hissettiren, güvenin, takım ruhunun ve aidiyet duygusunun yüksek olduğu bir firma olmayı sürdürmek,

 • Yeni iş alanlarını sürekli araştıran, çağın gerektirdiği organizasyonel gelişim dinamiklerini benimseyen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, mühendislik yetkinliğini sürekli geliştiren bir firma olmayı sürdürmek,

 • Sektör liderliğimizi sürdürmek ve deneyimimizi arttırmak için özellikli projeleri cesaretle üstlenmeye devam etmek,

 • Paydaşlarına bilgi ve deneyim aktaran, farklı çözümler öneren, iş yapma standartlarını yükselten, verimliliklerini arttıran ve yeni iş olanakları yaratmaya katkıda bulunan bir firma olmayı sürdürmek.

Çevre Politikamız

 • Yönetim sistemimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı şartları çerçevesinde yürütmek ve sürekli geliştirmek,

 • Yasal şartlara ve üstlendiğimiz diğer şartlara uymak,

 • Faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynakları korumak ve tasarruflu tüketmek, mümkün olduğunca geri kazanımı sağlamak,

 • Çevresel kirlenmeyi önlemek, doğal varlıkları ve canlı hayatını korumak,

 • Çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin ve tedarikçilerimizin çevre bilincini ve duyarlılığını artırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • Yönetim sistemimizi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı şartları çerçevesinde yürütmek ve sürekli geliştirmek,

 • Yasal şartlara ve üstlendiğimiz diğer şartlara uymak,

 • Çalışanlarımızın ve diğer ilgili tarafların sağlığını ve güvenliğini korumak,

 • Yeterli düzeyde tıbbi bakım ve olanaklarını çalışma alanlarında hazır bulundurmak,

 • Kapsamlı ve etkin sağlık ve güvenlik yönetimini sağlamak,

 • “Sıfır” kazaya yönelik bir güvenlik kaydını gerçekleştirmek.