İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Balıkesir Balya Göletleri Planlama Mühendislik Hizmetleri

Balıkesir

İdare DSİ 25. Bölge Müdürlüğü - Balıkesir
İş Ortağı -
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 2012 - 2014
Projenin Kısa Açıklaması :

Proje sahası, Marmara Bölgesinde yer alan Balıkesir ili, Balya ilçesinin bir kısım arazilerini kapsamaktadır.

Proje kapsamındaki tesisler şunlardır;

Balıkesir Balya-Değirmendere Göleti ve Sulaması: Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 31.00 m olan gölet ile brüt 116 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Balıkesir Balya-Orhanlar Göleti ve Sulaması: Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 22.50 m olan gölet ile brüt 111 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Balıkesir Balya-Kayapınar Göleti ve Sulaması: Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 29.50 m olan gölet ile brüt 139 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Balıkesir Balya-Dörtyol Göleti ve Sulaması: Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 26.50 m olan gölet ile brüt 150 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Balıkesir Balya-Narlı Göleti ve Sulaması: Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 28.00 m olan gölet ile brüt 75 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Balıkesir Balya-Gökmusa Göleti ve Sulaması: Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 26.00 m olan gölet ile brüt 66 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Balıkesir Balya-Dereköy Göleti ve Sulaması: Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 34.10 m olan gölet ile brüt 179 ha tarım arazisi sulanabilecektir.
 

İlk İnceleme Raporları mevcut olan göletler için ayrı ayrı planlama raporu hazırlanmıştır. Planlama çalışmaları iki safhada yürütülmüştür.

1. Ara Raporlar

Sözleşme kapsamındaki tesislerin tip ve kapasitelerinin belirlenmesi ve proje formülasyonunun tespitini içeren çalışmalar bu aşamada gerçekleştirilmiş ve “Planlama Ara Raporu” ile DSİ’ye takdim edilmiştir. Bu safhada verilen proje formülasyonunun DSİ tarafından uygun görülmesi neticesinde detaylı planlama hizmetlerine geçilmiştir. Ara Rapor aşamasında göletlere ait Mühendislik Hidrolojisi Planlama Raporları Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Ara Raporları, Tarımsal Ekonomi Ara Raporları ile Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Malzemeleri Ara Raporları hazırlanarak İdare’ye sunulmuş ve onaylanmıştır.

Planlama aşamasında etüt edilecek olan depolama tesislerinin aks yerleri için 1/1000 ölçekli, rezervuar alanı ile sulama alanı için 1/2000 ölçeğinde sayısal hâlihazır haritalar üretilmiştir. Tesislerle ilgili doğal yapı malzemesi araştırmaları ile mühendislik jeolojisi ve temel sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

2. Planlama Raporu

“Ara Raporlar” DSİ tarafından incelenecek, önerilen proje formülasyonlarının uygun bulunması sonucunda, DSİ tarafından seçilen proje formülasyonu göz önünde bulundurularak planlamaya yönelik çalışmalara başlanmıştır. Gölet tesisleri ve sulanması düşünülen sulama alanlarının arazi sınıflandırma ve drenaj hizmetleri planlama seviyesinde incelenerek her bir gölet için ayrı ayrı Planlama Raporu hazırlanmıştır. Planlama raporlarının eklerini oluşturan “Mühendislik Hidrolojisi Planlama Raporu”, “Tarımsal Ekonomi ve Kamulaştırma Planlama Raporu” ile planlama seviyesinde “Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Raporu” hazırlanmıştır. Yapı yerlerinde açılacak temel sondajları ve doğal yapı gereçleri etütleri kapsamında arazide yapılan tüm araştırma ve yerinde deneyler ile laboratuvar deney sonuçları değerlendirilerek “Planlama Aşaması Mühendislik Jeolojisi Etüt Raporu” ve “Planlama Aşaması Doğal Yapı Gereçleri Raporu” hazırlanarak İdare’ye sunulmuş ve tüm raporlar uygun bulunarak onaylanmıştır.

Projede kullanılacak malzeme ocaklarının ÇED Mevzuatı ile ilgili işlemleri, yapım ihalesine müteakip yüklenici firmaca gerçekleştirileceğinden proje kapsamında ÇED etüdü yapılmamıştır.

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Planlama çalışmaları.