İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

GÖLSU Manisa İli Projeleri Planlama Mühendislik Hizmetleri, 2. Kısım

Manisa

İdare DSİ 2. Bölge Müdürlüğü - İzmir
İş Ortağı -
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 2012 - Devam Ediyor
Projenin Kısa Açıklaması :

Proje sahası, Ege Bölgesi’nde, Manisa İli, Alaşehir, Demirci, Kula, Merkez, Kırkağaç, Soma ilçelerinin bir kısım arazilerini kapsamaktadır.

Proje kapsamındaki tesisler şunlardır;

Manisa Alaşehir Toygarlı Göleti ve Sulaması: Zonlu Toprak dolgu tipinde, temelden yüksekliği 39.00 m olan gölet ile brüt 129 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Manisa Alaşehir Gülpınar Göleti ve Sulaması: Zonlu Toprak dolgu tipinde , temelden yüksekliği 26.00 m olan gölet ile brüt 100 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Manisa Alaşehir Şahyar Göleti ve Sulaması: Kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 32,87 m olan gölet ile brüt 145 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Manisa Alaşehir Horzumalayaka Göleti ve Sulaması: Kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 29,48 m olan gölet ile brüt 94 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Manisa Demirci Alaağaç Göleti ve Sulaması: Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 32 m olan gölet ile brüt 395 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Manisa Kula Emre Göleti ve Sulaması: Yarı geçirimli dolgu tipinde, temelden yüksekliği 25,09 m olan gölet ile brüt 87 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Manisa Kula Konurca Göleti ve Sulaması: Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 36.00 m olan gölet ile brüt 82 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Manisa Kırkağaç Çobanlar Göleti ve Sulaması: Yarı geçirimli dolgu tipinde, temelden yüksekliği 27,12 m olan gölet ile brüt 185 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Manisa Merkez Belenyenice Göleti ve Sulaması: Yarı geçirimli dolgu tipinde, temelden yüksekliği 27,96 m olan gölet ile brüt 107 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Manisa Soma Çavdır Göleti ve Sulaması: Yarı geçirimli dolgu tipinde, temelden yüksekliği 15,05 m olan gölet ile brüt 28 ha tarım arazisi sulanabilecektir.
 
İlk İnceleme Raporları mevcut olan göletler için ayrı ayrı planlama raporu hazırlanacaktır.

Planlama çalışmaları iki safhada yürütülecektir.

1. Ön İnceleme Raporları

Sözleşme kapsamındaki tesislerin tip ve kapasitelerinin belirlenmesi ve proje formülasyonunun tespitini içeren çalışmalar bu aşamada gerçekleştirilecek ve “Ön İnceleme Raporu” ile DSİ’ye takdim edilecektir. Bu safhada verilen proje formülasyonunun DSİ tarafından uygun görülmesi halinde detaylı planlama hizmetlerine geçilecektir. Ön İnceleme Raporu aşamasında göletlere ait Mühendislik Hidrolojisi Raporları ve Tarımsal Ekonomi Ara Raporları ile Ön İnceleme Arazi Sınıflandırma Raporları onaylanmış olacaktır.

Etüt edilecek olan depolama tesislerinin aks yerleri ve rezervuar alanı 1/1000 ölçekli sayısal haritaları ile sulama alanlarına ait 1/2000 ölçekli sayısal haritalar yapılacaktır. 

2. Planlama Raporları

“Ön İnceleme Raporları” DSİ tarafından incelenecek, önerilen proje formülasyonlarının uygun bulunması durumunda DSİ tarafından seçilen proje formülasyonu gözönünde bulundurularak planlamaya yönelik sonraki çalışmalara başlanacaktır. Planlama Raporlarının eklerini oluşturan “Planlama Arazi Sınıflandırma  ve Drenaj Raporu”, “Tarımsal Ekonomi ve Kamulaştırma Planlama Raporu” hazırlanacaktır. Tesislerle ilgili doğal yapı malzemesi araştırmaları ve laboratuvar deneyleri ile mühendislik jeolojisi ve temel sondaj çalışmaları gerçekleştirilecek, ”Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Planlama Raporu”  hazırlanacaktır.
ÇED etütleri gerçekleştirilerek Proje Tanıtım Dosyası hazırlanacak, “ÇED Gerekli Değildir” Belgeleri alınacaktır.

Gölet Proje Yapımı

Planlama Raporları İdare tarafından uygun bulunmuş olan göletlerin kesin projeleri “Baraj Projesi Yapımı Teknik Şartnamesi”nde belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır. Gölet Proje Yapımı aşağıdaki hususları içerecektir.

a) Ön Rapor 
Planlama Raporunda önerilen ana formülasyonda bir değişiklik gerekiyorsa İdarenin görüşü alındıktan sonra ön rapor hazırlanacaktır.

b) Ara Rapor
Ara Rapor, ön hesaplar ve proje formülasyonunu içerecek şekilde hazırlanacaktır.

c)  Proje
Baraj Projesi Yapım Teknik Şartnamesi ‘nde belirtilen esaslar dahilinde, ara raporun idarece uygun görülmesinden sonra proje çalışmalarına başlanacaktır. Proje çalışmaları, ilgili tüm hidrolik, stabilite, statik-betonarme ve çelik yapısal tasarım hesaplarını  ve proje çizimlerini kapsayacaktır. Bu aşamada stabilite analizleri, gerilme ve deplasman analizleri, sızma analizleri, dinamik analizler  yapılarak, Gölet gövdesi içine yerleştirilecek ölçüm aletlerinin tipleri ve yerleri detaylı olarak uygulama projesinde gösterilecektir.

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Planlama çalışmaları,
  • Gölet Kesin Proje çalışmaları.