İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Gümüşhane İli Göletleri Sulama Planlama Raporu ve Proje Yapımı, 2. Kısım

Gümüşhane

İdare DSİ 22. Bölge Müdürlüğü - Trabzon
İş Ortağı -
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 2012 - 2016
Projenin Kısa Açıklaması :

Proje sahaları; ülkemizin Karadeniz Bölgesinde yer alan Gümüşhane ilinin Kelkit ve Şiran ilçelerinin bir kısım arazilerini kapsamaktadır.

Proje kapsamındaki tesisler şunlardır;

Gümüşhane Kelkit Günbatur Göleti ve Sulaması: Zonlu toprak dolgu tipinde, temelden yüksekliği 39 m olan gölet ile brüt 188 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Gümüşhane Şiran Yayla Göleti ve Sulaması: Kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 32.50 m olan gölet ile brüt 140 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Gümüşhane Şiran Yeşildağ Göleti ve Sulaması: Kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 39 m olan gölet ile brüt 140 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Gümüşhane Kelkit Ağılköy Göleti ve Sulaması: Kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 36 m olan gölet ile brüt 113 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Gümüşhane Şiran Karatepe Göleti ve Sulaması: Kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 46 m olan gölet ile brüt 392 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Yukarıda isimleri verilen göletler için ayrı ayrı planlama raporu, gölet kati projeleri ve sulama uygulama projeleri hazırlanmıştır. Planlama çalışmaları iki safhada yürütülmüştür.

1. Ön İnceleme Raporları

Sözleşme kapsamındaki tesislerin tip ve kapasitelerinin belirlenmesi ve proje formülasyonunun tespitini içeren çalışmalar bu aşamada gerçekleştirilmiş ve “Ön İnceleme Raporu” ile DSİ’ye sunulmuştur. Ön İnceleme Raporu aşamasında göletlere ait Mühendislik Hidrolojisi Raporları, Tarımsal Ekonomi Ara Raporları ile Ön İnceleme Arazi Sınıflandırma Raporları İdare’ye sunulmuş ve onaylanmıştır.

Depolama tesislerinin aks yerleri ve rezervuar alanı 1/1000 ölçekli sayısal haritaları ile sulama alanlarına ait 1/2000 ölçekli sayısal haritalar yapılmıştır. Gölet aks yerleri temel araştırma sondajları ile doğal yapı malzemesi araştırma programları hazırlanmıştır. 

2. Planlama Raporları

“Ön İnceleme Raporları” DSİ tarafından onaylandıktan sonra seçilen proje formülasyonu gözönünde bulundurularak planlamaya yönelik çalışmalara başlanmıştır. Planlama Raporlarının eklerini oluşturan “Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Raporu”, “Tarımsal Ekonomi ve Kamulaştırma Planlama Raporu” hazırlanmıştır. Tesislerle ilgili doğal yapı malzemesi araştırmaları ve laboratuvar deneyleri ile mühendislik jeolojisi ve temel sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiş, ”Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Planlama Raporu”  hazırlanmıştır.

ÇED etütleri gerçekleştirilerek her bir gölet için malzeme alanlarını kapsayan Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmış, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine sunulmuş “ÇED Gerekli Değildir” Belgeleri alınmıştır.

Disiplin raporlarının onayından sonra her bir gölet için Planlama raporu hazırlanmış ve DSİ onayı alınmıştır.

GÖLET KESİN PROJE YAPIMI

Planlama Raporları İdare tarafından uygun bulunmuş olan göletlerin kesin projeleri “Baraj Projesi Yapımı Teknik Şartnamesi”nde belirtilen hususlar doğrultusunda yapılmıştır. Gölet Kesin Proje Yapımı aşağıdaki aşamalarla gerçekleştirilmiştir.

a) Ön Rapor

Planlama Raporunda önerilen ana formülasyonda bir değişiklik gerekiyorsa İdarenin görüşü alındıktan sonra ön rapor hazırlanmıştır.

b) Ara Rapor

Ara Rapor, hidrolik ön hesaplar ve proje formülasyonunu içerecek şekilde hazırlanmıştır.

c) Proje

Baraj Projesi Yapım Teknik Şartnamesi‘nde belirtilen esaslar dahilinde, Proje Ara Raporunun İdarece uygun görülmesinden sonra proje çalışmalarına başlanmıştır. Proje çalışmaları, ilgili tüm hidrolik, stabilite, statik-betonarme ve çelik yapısal tasarım hesaplarını ve proje çizimlerini kapsamaktadır. Bu aşamada stabilite analizleri, gerilme ve deplasman analizleri, sızma analizleri, dinamik analizler yapılmıştır. Analizlerde kullanılacak Deprem Parametreleri, planlama aşamasında hazırlanan ve DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığınca onaylanan Sismik Risk Değerlendirme Raporuna dayandırılmıştır.

İnşaat sırasında lüzumlu olacak servis yolu, malzeme sahası ulaşım yolu, şantiye ulaşım yolu ve gölet göl alanı içinde kalan yollar için relokasyon yolu projeleri de bu kapsamda gerçekleştirilmiştir.

SULAMA PROJELERİNİN YAPIMI

Sulama projeleri yukarıda isimleri verilen Göletlere ait sulama ve drenaj projelerinin aplikasyona müstenit olarak yapımı ve kamulaştırma planlarının hazırlanmasını içermektedir. Sulama şebekesi (ana, yedek ve tersiyer boru hatları), yüzeysel ve derin drenaj şebekesi ile bu şebekelere ait her türlü sanat yapısı projeleri ve detay projeleri hazırlanmıştır. Sulama ve drenaj şebekesi ile gölet rezervuar alanı, şantiye tesisleri, malzeme ocakları vb. alanlara ait kamulaştırma planları hazırlanmış ve DSİ tarafından onaylanmıştır.

Sulama Projeleri Ön Raporunun onayından sonra teknik ve ekonomik açıdan İdarenin uygun bulduğu güzergahlar üzerinden tüm sulama ve drenaj şebekelerinin Sulama ve Drenaj Uygulama Projeleri yapılmıştır.  Sulama ve Drenaj şebekesi için halihazır harita alımı da yapılmıştır.

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Planlama çalışmaları,
  • Gölet Kesin Proje çalışmaları,
  • Sulama Uygulama Proje çalışmaları.