İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

02 Bölge GÖLSU Projeleri Planlama ve Proje Yapımı, 2. Kısım

İzmir

İdare DSİ 2. Bölge Müdürlüğü - İzmir
İş Ortağı -
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 2013 - Devam Ediyor
Projenin Kısa Açıklaması :

Proje sahası, Ege Bölgesi’nde yer alan İzmir ili, Bergama, Menemen, Tire, Kemalpaşa ve Foça ilçelerinin bir kısım arazilerini kapsamaktadır.

Proje kapsamındaki tesisler şunlardır;

İzmir Bergama Seklik Göleti ve Sulaması: Kaya Dolgu tipinde, temelden yüksekliği 30,65 m olan gölet ile brüt 116 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

İzmir Bergama Narlıca Göleti ve Sulaması: Kaya Dolgu tipinde , temelden yüksekliği 32,23 m olan gölet ile brüt 210 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

İzmir Kemalpaşa Akalan Göleti ve Sulaması: Kaya Dolgu tipinde, temelden yüksekliği 32,01 m olan gölet ile brüt 124 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

İzmir Menemen Bozalan Göleti ve Sulaması: Yarı Geçirimli Dolgu tipinde, temelden yüksekliği 33,12 m olan gölet ile brüt 135 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

İzmir Tire Dereli Göleti ve Sulaması: Kaya Dolgu tipinde, temelden yüksekliği 34,69 m olan gölet ile brüt 239 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

İzmir Foça Kışla Göleti ve Sulaması: Yarı Geçirimli Dolgu tipinde, temelden yüksekliği 15,30 m olan gölet ile brüt 176 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

İzmir Tire Sarılar Göleti ve Sulaması: Yarı Geçirimli Dolgu tipinde, temelden yüksekliği 29,44 m olan gölet ile brüt 334 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

İlk İnceleme Raporları mevcut olan göletler için ayrı ayrı planlama raporu hazırlanacaktır. Planlama çalışmaları iki safhada yürütülecektir.

1. Ön İnceleme Raporları

Sözleşme kapsamındaki tesislerin tip ve kapasitelerinin belirlenmesi ve proje formülasyonunun tespitini içeren çalışmalar bu aşamada gerçekleştirilecek ve “Ön İnceleme Raporu” ile DSİ’ye takdim edilecektir. Bu safhada verilen proje formülasyonunun DSİ tarafından uygun görülmesi halinde detaylı planlama hizmetlerine geçilecektir. Ön İnceleme Raporu aşamasında göletlere ait Mühendislik Hidrolojisi Raporları ve Tarımsal Ekonomi Ara Raporları ile Ön İnceleme Arazi Sınıflandırma Raporları onaylanmış olacaktır.

Etüt edilecek olan depolama tesislerinin aks yerleri ve rezervuar alanı 1/1000 ölçekli sayısal haritaları ile sulama alanlarına ait 1/2000 ölçekli sayısal haritalar yapılacaktır. 

2. Planlama Raporları

“Ön İnceleme Raporları” DSİ tarafından incelenecek, önerilen proje formülasyonlarının uygun bulunması durumunda DSİ tarafından seçilen proje formülasyonu gözönünde bulundurularak planlamaya yönelik sonraki çalışmalara başlanacaktır. Planlama Raporlarının eklerini oluşturan “Planlama Arazi Sınıflandırma  ve Drenaj Raporu”, “Tarımsal Ekonomi ve Kamulaştırma Planlama Raporu” hazırlanacaktır. Tesislerle ilgili doğal yapı malzemesi araştırmaları ve laboratuvar deneyleri ile mühendislik jeolojisi ve temel sondaj çalışmaları gerçekleştirilecek, ”Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Planlama Raporu”  hazırlanacaktır.

ÇED etütleri gerçekleştirilerek Proje Tanıtım Dosyası hazırlanacak, “ÇED Gerekli Değildir” Belgeleri alınacaktır.

Gölet Proje Yapımı

Planlama Raporları İdare tarafından uygun bulunmuş olan göletlerin kat’i projeleri “Baraj Projesi Yapımı Teknik Şartnamesi”nde belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır. Gölet Proje Yapımı aşağıdaki hususları içerecektir.

a) Ön Rapor 

Planlama Raporunda önerilen ana formülasyonda bir değişiklik gerekiyorsa İdarenin görüşü alındıktan sonra ön rapor hazırlanacaktır.

b) Ara Rapor

Ara Rapor, ön hesaplar ve proje formülasyonunu içerecek şekilde hazırlanacaktır.

c)  Proje

Baraj Projesi Yapım Teknik Şartnamesi ‘nde belirtilen esaslar dahilinde, ara raporun idarece uygun görülmesinden sonra proje çalışmalarına başlanacaktır. Proje çalışmaları, ilgili tüm hidrolik, stabilite, statik-betonarme ve çelik yapısal tasarım hesaplarını  ve proje çizimlerini kapsayacaktır. Bu aşamada stabilite analizleri, gerilme ve deplasman analizleri, sızma analizleri, dinamik analizler  yapılarak, Gölet gövdesi içine yerleştirilecek ölçüm aletlerinin tipleri ve yerleri detaylı olarak uygulama projesinde gösterilecektir.

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Planlama çalışmaları,
  • Gölet Kesin Proje çalışmaları.