İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

02 Bölge GÖLSU Projeleri Planlama ve Proje Yapımı, 1. Kısım

Manisa

İdare DSİ 2. Bölge Müdürlüğü - İzmir
İş Ortağı -
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 2013 - Devam Ediyor
Projenin Kısa Açıklaması :

Proje sahası, Ege Bölgesi’nde, Manisa İli, Merkez, Kula, Demirci, Alaşehir, Gördes ilçeleri ve İzmir İli, Dikili ilçesinin bir kısım arazilerini kapsamaktadır.

Proje kapsamındaki tesisler şunlardır;

Manisa Merkez Beydere Göleti ve Sulaması: Yarı Geçirimli Dolgu tipinde, temelden yüksekliği 17.89 m olan gölet ile brüt 76 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Manisa Merkez Mustafa Altundal Göleti ve Sulaması: Kaya Dolgu tipinde , temelden yüksekliği 28.38 m olan gölet ile brüt 227 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Manisa Kula İbrahimağa Göleti ve Sulaması: Kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 28.28 m olan gölet ile brüt 97 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Manisa Demirci Kuzuköy Göleti ve Sulaması: Yarı Geçirimli Dolgu tipinde, temelden yüksekliği 24,28 m olan gölet ile brüt 109 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Manisa Demirci Çanakçı Göleti ve Sulaması: Kaya Dolgu tipinde, temelden yüksekliği 30.59 m olan gölet ile brüt 67 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Manisa Demirci Mahmutlar Göleti ve Sulaması: Kaya Dolgu tipinde, temelden yüksekliği 32.02 m olan gölet ile brüt 99 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Manisa Alaşehir Zeytinçay Göleti ve Sulaması: Yarı Geçirimli Dolgu tipinde, temelden yüksekliği 37.00 m olan gölet ile brüt 118 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

Manisa Gördes Kobaklar Göleti ve Sulaması: Yarı geçirimli dolgu tipinde, temelden yüksekliği 25.98 m olan gölet ile brüt 87 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

İzmir Dikili Esentepe Göleti ve Sulaması: Kaya Dolgu tipinde, temelden yüksekliği 34.16 m olan gölet ile brüt 269 ha tarım arazisi sulanabilecektir.

İlk İnceleme Raporları mevcut olan göletler için ayrı ayrı planlama raporu hazırlanacaktır. Planlama çalışmaları iki safhada yürütülecektir. 
 
1. Ön İnceleme Raporları

Sözleşme kapsamındaki tesislerin tip ve kapasitelerinin belirlenmesi ve proje formülasyonunun tespitini içeren çalışmalar bu aşamada gerçekleştirilecek ve “Ön İnceleme Raporu” ile DSİ’ye takdim edilecektir. Bu safhada verilen proje formülasyonunun DSİ tarafından uygun görülmesi halinde detaylı planlama hizmetlerine geçilecektir. Ön İnceleme Raporu aşamasında göletlere ait Mühendislik Hidrolojisi Raporları ve Tarımsal Ekonomi Ara Raporları ile Ön İnceleme Arazi Sınıflandırma Raporları onaylanmış olacaktır.

Etüt edilecek olan depolama tesislerinin aks yerleri ve rezervuar alanı 1/1000 ölçekli sayısal haritaları ile sulama alanlarına ait 1/2000 ölçekli sayısal haritalar yapılacaktır. 

2. Planlama Raporları

“Ön İnceleme Raporları” DSİ tarafından incelenecek, önerilen proje formülasyonlarının uygun bulunması durumunda DSİ tarafından seçilen proje formülasyonu gözönünde bulundurularak planlamaya yönelik sonraki çalışmalara başlanacaktır. Planlama Raporlarının eklerini oluşturan “Planlama Arazi Sınıflandırma  ve Drenaj Raporu”, “Tarımsal Ekonomi ve Kamulaştırma Planlama Raporu” hazırlanacaktır. Tesislerle ilgili doğal yapı malzemesi araştırmaları ve laboratuvar deneyleri ile mühendislik jeolojisi ve temel sondaj çalışmaları gerçekleştirilecek, ”Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Planlama Raporu”  hazırlanacaktır.

ÇED etütleri gerçekleştirilerek Proje Tanıtım Dosyası hazırlanacak, “ÇED Gerekli Değildir” Belgeleri alınacaktır.

Gölet Proje Yapımı

Planlama Raporları İdare tarafından uygun bulunmuş olan göletlerin kat’i projeleri “Baraj Projesi Yapımı Teknik Şartnamesi”nde belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır. Gölet Proje Yapımı aşağıdaki hususları içerecektir.

a) Ön Rapor 

Planlama Raporunda önerilen ana formülasyonda bir değişiklik gerekiyorsa İdarenin görüşü alındıktan sonra ön rapor hazırlanacaktır.

b) Ara Rapor

Ara Rapor, ön hesaplar ve proje formülasyonunu içerecek şekilde hazırlanacaktır.

c)  Proje

Baraj Projesi Yapım Teknik Şartnamesi ‘nde belirtilen esaslar dahilinde, ara raporun idarece uygun görülmesinden sonra proje çalışmalarına başlanacaktır. Proje çalışmaları, ilgili tüm hidrolik, stabilite, statik-betonarme ve çelik yapısal tasarım hesaplarını  ve proje çizimlerini kapsayacaktır. Bu aşamada stabilite analizleri, gerilme ve deplasman analizleri, sızma analizleri, dinamik analizler  yapılarak, Gölet gövdesi içine yerleştirilecek ölçüm aletlerinin tipleri ve yerleri detaylı olarak uygulama projesinde gösterilecektir.

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Planlama çalışmaları,
  • Gölet Kesin Proje çalışmaları.