İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Mardin - Ceylanpınar Ovaları Sulaması

Mardin

İdare DSİ Genel Müdürlüğü
İş Ortağı Su-İş Prj. Müh. Müş. Ltd. Şti.
Setan Müh. ve Müş. A.Ş.,
Er Müh. Ltd. Şti.
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 1989 – 1995
Projenin Kısa Açıklaması :

328,000 ha'dan oluşan Mardin - Ceylanpınar Ovaları sulaması alanı yeraltı suyu için ayrılan 60,000 ha'ın ilavesi ile 388,000 ha alana büyütülmüş, planlama ve planlama revizyonu çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışma sonrasında kredi aplikasyon raporu hazırlanmıştır. Bu çalışmada ayrıca Harran Ana Drenaj Kanalıyla ilgili sorunların çözümü de yer almaktadır.

Urfa Harran Ovası Planlama Revizyonu: Bu çalışma, ovada mevcut proje ve inşaat uygulamasını dikkate alarak ve yeraltı suyu ile sulamadan dönen suların yerüstü suyu ile kombine olarak değerlendirilmesini yaparak 46,100 ha alan için planlama revizyonunun yapılmasıdır.

Yaylak (Baziki) Sulaması Planlama çalışması: Atatürk Barajı Gölü'nden bağımsız su alarak 25,000 ha'lık alanın sulanması için gerekli planlama çalışmasının yapılmasıdır.

Mardin-Ceylanpınar Ovaları Sulaması içinde yer alan 54,608 ha lık alanın kesin proje çalışmasının yapılması. Bu alandaki sulama, drenaj, tahliye şebekesi ve yan dere ıslahları projelendirilmiştir. Kanallar üzerindeki büyük sanat yapıları aplikasyona dayandırılmıştır. Sifonlar ve diğer büyük sanat yapıları için yeni tipler etüt edilmiştir.

Urfa-Harran Ovasında 46,100 ha'lık alanda yeni formülasyona göre kesin proje revizyonunun yapılması.

Yaylak (Baziki) sulamasında 18,322 ha’lık alan için borulu şebeke sisteminde kesin proje çalışmasının yapılması. Şebeke içinde yer alan pompa istasyonları ve depolar da projelendirilmiştir.

Proje kapsamında toplam 119,000 ha için kesin proje ve kesin proje revizyon çalışması gerçekleştirilmiştir.

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Planlama ve Planlama Revizyonu,
  • Kredi Aplikasyon Raporu hazırlanması,
  • Kesin Projelerin hazırlanması.