İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Azerbaycan, Velveliçay – Tahtaköprü Ana Sulama Kanalı, Tahtaköprü Barajı ve HES Fizibilite Etüdü

Azerbaycan

İdare Mitsubishi Co. (Japonya)
İş Ortağı -
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 1999 – 2000
Projenin Kısa Açıklaması :

Projenin amacı, mevcut 150 000 ha sulanan saha ile ileride sulanacak 34 000 ha alana sulama suyu ve Absheron yarım adasına içme, kullanma ve sanayi suyu sağlayacak ve aynı zamanda enerji üretimini formüle edecek ve projenin faydasını maksimum kılacak optimum bir çözümün ortaya konulmasıdır.

Proje kapsamında Hidroloji Raporu, Mühendislik Jeolojisi Raporu, Çevresel Etki Değerlendirme Raporu ve Fizibilite Raporu hazırlanmıştır.

Fizibilite Raporu’nun kapsadığı konular;

  • Tahtaköprü Barajı’ndan (44km) uzunluğundaki İsale Kanalının Planlama seviyesinde projelendirilmesi, metraj ve keşif işleri,
  • Tahtaköprü Barajı ve HES’in planlama seviyesinde projelendirilmesi ile metraj ve keşif işleri,
  • Tahtaköprü HES ile Samur Absheron kanalı arasında kuyruksuyu kanalının projelendirilmesi,
  • Absheron yarımadasına temin edilecek içme, kullanma ve endüstri suyunun belirlenmesi
Hizmetlerin Kapsamı :
  • Hidroloji Raporu, Mühendislik Jeolojisi Raporu, Çevresel Etki Değerlendirme Raporu ve Fizibilite Raporu hazırlanması,
  • Planlama çalışmaları.