İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Azerbaycan Sulama Dağıtım Sistemi ve Yönetim Geliştirme Projesi (IDSMIP)

Azerbaycan

Bileşen 2: Tarla-İçi ve Tarla-Dışı Alt Yapı Rehabilitasyonu ve Modernizasyonu Projesi (DCSRMOOI)

İdare Azerbaycan Cumhuriyeti Amelioration and Water Farm Open Joint Stock Co. (AWFOJSC)
İş Ortağı SULACO Consulting Engineering Co. Ltd. (Azerbaycan)
Finansman Dünya Bankası
Hizmetlerin Süresi 2006 – Devam Ediyor
Projenin Kısa Açıklaması :

IDSMIP’in 2. Bileşeni olan projenin amacı 45 adet Su Kullanıcı Birliği’ni kapsayan Tarla-içi sulama ve drenaj altyapısının iyileştirilmesi sürecinde teknik yardım sağlanması ve 56 000 ha alanda sulama suyu dağıtımının randıman ve sürdürülebilirliğinin artırılmasına yönelik tasarım hizmetlerinin verilmesidir.

Ayrıca, Tarla-içi tesislerle ilişkili Tarla-dışı tesisler iyileştirilerek proje kapsamındaki Su Kullanıcı Birliklerine yeterli ve düzenli su temini gerçekleştirilecektir.

Bileşen 2 kapsamındaki işler;

  • Sulama ve drenaj kanallarının temizlenmesi (çökelti giderme),
  • Beton kaplama ve derzlerinin onarımı, gerekirse basınçlı sulama sistemi borularının değiştirilmesi,
  • Hidrolik yapıların rehabilitasyonu,
  • Pompa istasyonları ve elektro-mekanik ekipmanlarının rehabilitasyonu,
  • Derin kuyuların rehabilitasyonu,
  • Proje sahası dahilinde Tarla-dışı sistemlerden yaklaşık 1000 adet su ölçme yapısının (hidro merkezler) projelendirilmesi.
Hizmetlerin Kapsamı :
  • Projelendirme,
  • İhale Dokümanlarının Hazırlanması,
  • İnşaat Kontrollüğü.