İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Rüzgar Enerjisi Pilot Projesi

İdare Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Türkiye Şubesi
İş Ortağı Decon GmbH, Wind-Consult Gmbh (Almanya)
Finansman Avrupa Yatırım Bankası
Hizmetlerin Süresi 1998 – 2000
Projenin Kısa Açıklaması :

Proje kapsamında öncelikle Türkiye’nin batısında Kocadağ (Çeşme), Gökçeada (Çanakkale), Akhisar (Manisa), Karabiga (Çanakkale), Karaburun (İzmir), Yalıkavak (Bodrum), Datça (Muğla) ve Göktepe (Muğla) olmak üzere 8 bölge seçilmiş ve bu bölgelerin avantajları ve dezavantajları değerlendirilerek ön eleme sonucu Gökçeada, Datça ve Akhisar bölgeleri seçilmiştir. Bu üç bölgenin daha detaylı bir inceleme çalışması yapılarak Gökçeada (Çanakkale) proje bölgesi olarak seçilmiştir. Ön eleme çalışmasında bölgelerin rüzgar durumu, yeterli arazi durumunun olup olmadığı, enterkonnekte şebekeye bağlanma durumu ve projesi hazırlanacak bölgenin arazi yapısı kriterleri incelenmiştir. Ön elemeyi geçen üç bölge için ise bu kriterler daha detaylı olarak incelenmiş ve ayrıca bölgenin turizm alanı, arkeolojik alan olup olmaması, kurulacak santralın radyo link ve havaalanları için sakınca teşkil edip etmediği, çevre açısından bir olumsuzluğa sebep olup olmayacağı, arazinin mülkiyeti gibi konular araştırılmıştır.

Seçilen bölge Gökçeada’da ise Aydıncık Yarımadası, arazi yapısı, rüzgar almaya elverişli olarak kuzeye açık olması ve mevcut EİEİ ölçüm istasyonuna yakın olması sebebi ile proje yeri olarak seçilmiştir. Bu amaçla 30 m’lik bir direk Ekim 1998’de Aydıncık Yarımadası’na dikilmiştir. Birer adet anemometre 10 m, 20 m ve 30 m yüksekliğe olmak üzere montajı yapılmıştır. 30 m yüksekliğe de rüzgar yönünü gösteren bir adet rüzgar gülü takılmış ve bir adet logger bu bilgileri binaların içinde kalması ve proje yerine çok uzak olmasından dolayı Çanakkale DMİ’den temin edilen rüzgar dataları, proje ölçüm bölgesindeki ölçüm direğinden alınan datalarla kısa dönem korelasyonu için kullanılamamıştır. Bu datalar ancak uzun dönem korelasyonu için kullanılmıştır. Ölçüm süresinin tamamlanması sırasında ileride kurulacak bir rüzgar santralı için bölgeye ekipmanların erişimi ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Bu amaçla Gökçeada’ya çalışmakta olan feribot ve gemilerin taşıma kapasiteleri, limanları kapasiteleri, mevcut yolları, köprülerin durumu incelenmiş ve bölgenin jeolojik yapısı araştırılmıştır.

Şebeke bağlantısı için mevcut denizaltı kablosu ve enerji nakil hatlarının taşıma kapasiteleri Tuzla ve Kum limanındaki transformatör güçleri araştırılmıştır. Mevcut sistemin kısa devre gücü, santralın kurulması ile şebekede oluşabilecek flicker, santralın devreye girip çıkarken sisteme yapacağı etkiler incelenmiştir. Bu kriterlerle birlikte mevcut arazinin yapısı da göz önüne alınarak kurulabilecek Rüzgar santralı gücü bulunmuştur. Sonuçta 6 MW, 13 MW ve 15 MW olmak üzere üç model ele alınmıştır. Bu büyüklükte kullanılabilecek türbin güçleri tespit edilmiş ve türbinlerin günümüz için en uygun olan 600 kW ve 1,000 kW’lık türbinler kullanılması düşünülmüştür. Dolayısıyla üç model için iki farklı türbin tipinde 6 senaryo üzerinde çalışılmıştır. Bu altı modelde kullanılacak rüzgar türbinleri için pazar araştırması yapılarak türbin markaları da seçilmiş ve yıllık enerji üretimleri, toplanan datalar ile WasP ve Wind-Pro programlarında hesaplanmıştır. Türbin yerleşimleri her bir türbin için yapılmış ve türbinlerin birbirini gölgeleme etkisi de hesaplanarak toplam rüzgar tarlasının verimi bulunmuştur.

Projenin yatırım bedeli, faiz oranı, yatırım süresi, enerji üretimi ve işletme masrafları çıkarılarak her bir senaryo için enerji üretim maliyetleri çıkarılmıştır.
Bölgeye kurulacak santralın çevreye olabilecek olumsuz etkileri de incelenmiştir. Özellikle türbinlerin gürültü etkisi, görünümü, gölge etkisi ve flora-fauna açısından muhtemel etkiler incelenmiş ve bu amaçla bir rapor hazırlanmıştır. Hazırlanan projenin gerçekleşmesi ile yaklaşık 18.226 ton CO2 emisyonun önlenebileceği de hesaplanmıştır.

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Fizibilite Raporu hazırlanması,
  • Çevresel Etütler.