İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

NABUCCO - Türkiye – Avusturya Doğal Gaz İletim Hattı Projesi, Türkiye Kısmı Mühendislik Hizmetleri ve Fizibilite Çalışması

İdare BOTAŞ - Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
İş Ortağı -
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 2004 – 2005
Projenin Kısa Açıklaması :

Nabucco Projesi, Ortadoğu ve Hazar ülkelerinden temin edilmesi planlanan 31 milyar m3/yıl doğal gazın Türkiye üzerinden Orta Avrupa ülkelerine 50 yıl boyunca iletilmesini sağlayacak yüksek basınçlı boru hattını ve hat üzerindeki yapıların fizibilite çalışmasını kapsamaktadır.

Toplam çalışılan hat uzunluğu alternatifler dahil Türkiye içinde 4,500 km dir.

Hizmetlerin Kapsamı :

Veri Toplama ve Değerlendirme:

Mevcut BOTAŞ hatları ile ilgili verilerin derlenmesi ve değerlendirilmesi, güzergah seçimi için gerekli her türlü topoğrafik, jeolojik, hidrolojik vs. haritaların toplanması, taranması, konumlandırılması, sayısallaştırılması ve koridor doğrulama çalışmalarında kullanılacak 52 adet tematik haritaların hazırlanması ile doğal gaz sektörü ile ilgili halen yürürlükte olan standartların ve kanunların toplanması ve değerlendirilmesi.

Ön ÇED Çalışması:

25 km genişliğinde ve 4460 km uzunluğundaki koridorda Ön Çevresel Etki Değerlendirme çalışmalarının yapılması ve raporlanması.

Koridor Doğrulaması ve Güzergah Seçimi:

4460 km uzunluğunda ve Ø42”–Ø56” çaplarındaki Doğal Gaz İletim Hattı sisteminin (Hat üzerindeki tüm yapılar dahil) 25 km genişliğindeki koridor doğrulama çalışmalarının yapılması ve bu doğrulanmış koridor içerisinde 5 km genişliğinde ilgilenilen koridorun seçilmesi ve ilgilenilen koridor içerisinde de  500 m genişliğindeki tercih edilen güzergah seçimi çalışmalarının yapılması.

Hidrolik Simülasyon Çalışması:

Türkiye’nin 2020 yılına kadar Doğal Gaz Master Plan çalışmasına yön verecek ve değişik senaryoları da dikkate alan hidrolik simülasyon çalışmasının yapılması ve farklı bir program ile yapılan çalışmaların doğrulanması ve tüm çalışmaların raporlanması.

Hazırlanan bilgiler NGPL Fizibilite Raporu içinde değerlendirilmiştir.