İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

NABUCCO - Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Ankara - Bulgaristan Sınırı Arası Bölümü Mühendislik Hizmetleri

İdare NABUCCO Gas Pipeline Int. GmbH
İş Ortağı SEBAT Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti.
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 2009 - 2012
Projenin Kısa Açıklaması :

Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Orta Doğu ve Hazar ülkelerinden Avusturya’ya Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan üzerinden 50 yıl boyunca 31 milyar m³/yıl doğal gazın iletimi için yüksek basınçlı boru hattı ve ilgili yapıları kapsamaktadır.
 
Mevcut besleme hatları olan Gürcistan / Türkiye ve Irak / Türkiye sınırından başlayarak Avusturya – Baumgarten’e ulaşan boru hattı yaklaşık 4,000 km uzunluğundadır.

Nabucco Boru Hattı Türkiye Bölümü, besleme hatları dahil yaklaşık toplam 2,500 km uzunluğundadır.

Nabucco Boru Hattının Ankara (Ahiboz)’dan Türkiye/Bulgaristan sınırına (Kırklareli) kadar olan bölümü ile ilgili başlıca rakamlar aşağıda verilmektedir:

Boru Hattı:

Bölüm   : Ankara (Ahiboz)’dan Türkiye/Bulgaristan sınırına (Kırklareli) 
Bölüm uzunluğu : 760 km
Boru Hattı Çapı : 56” (DN 1.400),
Max. İzin verilebilir İşletme Basıncı : 100 barg

İstasyon Tesisleri: 

Kompresör İstasyonu: 4 adet 
Blok Vana İstasyonları: 22 adet blok vana istasyonu
İzolasyon Vanası İstasyonları : 2 adet, her biri Marmara Denizi Geçişinin bir yanında.
Bursa yakınında Gaz Alım İstasyonu: ölçme ve basınç düşürme tesislerini içermektedir.
Bulgaristan sınırında Gaz Ölçüm İstasyonu
Pig gönderme ve alma tesisleri: 5 adet,  Gelecekte yapılacak CS4, CS5 ve CS7 Kompresör istasyonlarında, Bulgaristan sınırındaki Ölçme İstasyonunda ve Marmara Deniz geçişinin Avrupa yakasındaki münferit Pig İstasyonları bulunacaktır.

Hizmetlerin Kapsamı:
 • Detaylı güzergah etüdü (ekolojik, sosyolojik, topoğrafik, ekonomik kıstaslar ve yapım kolaylığı gibi ana kriterler ışığında) ve kesin boru hattı ekseninin belirlenmesi,
 • Tüm hat boyunca jeodezik çalışmalar, fotogrametrik çalışmalar kapsamında ortofoto ve LIDAR yöntemleriyle şeritvari harita üretimi, özel yapı ve nehir geçişlerinde ve üst yapı alanlarında (kompresör istasyonları, hat vanaları, ölçüm tesisleri, gaz alım tesisleri vb.) plankote hazırlanması,
 • Deniz geçişi bölümüne  ait batimetrik, oşinografik, jeoteknik ve çevresel etütlerin yapılması,
 • Tüm hat boyunca ve üst yapı alanlarında kapsamlı jeoteknik araştırma programı yürütülmesi ve mühendislik jeolojisi raporlarının hazırlanması,
 • Tüm hat boyunca nehir geçişlerine özel hidrolojik çalışmaların yapılması,
 • Tüm boru hattının (kara ve deniz), diğer tesislerle kesişim yapılarının/tekniklerin ve üst yapıların (kompresör istasyonları, hat vanaları, ölçüm tesisleri, gaz alım tesisleri, “pig” istasyonları vb.) mühendislik tasarımının yapılması, yapım teknik şartname ve metrajlarının hazırlanması,
 • Hattın tümünün katodik (korozyona karşı) koruma tasarımı yapılması ve SCADA işletim sisteminin tasarımına destek verilmesi,
 • Hattın tümüne ait kamulaştırma plan ve paftalarının hazırlanması, taşınmaz değerleme çalışmalarının yapılması,
 • Her ülkenin yerel kanunlarına uygun ÇED çalışması yapılması ve ÇED olumlu kararının alınmasının temini, ayrıca uluslararası finans kurumlarına sunulacak “Konsolide Proje Çevre ve Sosyal Etki Raporu”nun ülke bölümünün hazırlanması,
 • Tüm hat boyunca kurum ve kuruluşlar ile temaslar ve yasal izinlerin alınmasını temin,
 • Tüm hat boyunca, 5 ülke için oluşturulan Coğrafi Bilgi Sistemine kayıt için bilgi üretilmesi ve bu bilgilerin Proje
 • Bilgi Platformuna kayıt edilmesi.