İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

TANAP - Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

#vitrin#

Türkiye Gürcistan Sınırı ile Türkiye-Yunanistan Sınırı Arası Mühendislik, Satın Alma ve İnşaat Yönetimi Hizmetleri (EPCM)

İdare TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş.
İş Ortağı Worley Parsons Europe Ltd. UK
Finansman Azerbaycan, Türkiye
Hizmetlerin Süresi 2014 - Devam Ediyor
Projenin Kısa Açıklaması :

TANAP Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Azerbaycan’dan Türkiye ve Avrupa’ya 50 yıllık süreçte yılda 31 milyar m³ doğal gaz iletmesi öngörülen yüksek basınçlı boru hattı ve ilgili yapıları kapsamaktadır.

Boru hattı, Gürcistan-Türkiye sınırından başlayarak Türkiye-Yunanistan sınırına kadar 1.850 km uzunluğundadır.

Boru hattı:

Uzunluk                                                         : 1.850 km
Kıyı boru hattı çapı                                     : Sırasıyla 56” (1.335 km) ve 48” (496 km)
Açık deniz boru hattı çapı                         : 36” (19 km)
Maksimum işletme basıncı (MAOP)      : 100 bar

İstasyon tesisleri:

Kompresör İstasyonu  : 7 adet.
Blok Vana İstasyonu    : 49 adet
Pig İstasyonu                 : 12 adet

Eskişehir yakınında ve Trakya'da 2 adet Branşman İstasyonu:  ölçüm ve basınç indirgeme tesisleri dahil.
Gürcistan ve Yunanistan Sınırlarında ve Türkiye'deki Branşman İstasyonlarında 4 adet Ticari Ölçüm İstasyonu.

Hizmetlerin Kapsamı:

Boru hattı (kıyıda + açık denizde), diğer tesislerle kesişmelere ilişkin yapılar / teknikler ve yer üstü tesisleri (örneğin, kompresör istasyonları, boru hattı vanaları, ölçüm istasyonları, pig istasyonları vb.) için uygulama projelerinin, inşaat teknik şartnamelerinin ve metraj cetvellerinin hazırlanması,

Tüm boru hattı için katodik koruma (korozyona karşı) ve SCADA sisteminin projelendirilmesi,

Tüm boru hattı için oluşturulan Coğrafi Bilgi Sistemine kayıt amacıyla veri toplama ve verilerin Proje Veri Platformuna kaydedilmesi,

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla temas kurulması ve boru hattı güzergâhı boyunca yasal izinlerin alınması,

Yüklenici seçimi sürecine katılım ve destek sağlanması,

Boru Üreticileri ve Kompresör Ünitesi Üreticilerinin seçimi sürecine katılım ve destek sağlanması,

Tüm boru hattı güzergâhında kamulaştırma planlarının hazırlanmasının izlenmesi ve koordinasyonu, ayrıca arazi mülkiyeti değerlendirmesi çalışmalarının yönetimi, kamulaştırma faaliyetlerinin izlenmesi ve koordinasyonu,

Satın alma ve malzeme yönetimi,

Görevlendirilen tüm yükleniciler ve hizmet sağlayan taraflarla ilgili sözleşmelerin zaman ve maliyet yönetimi,

Aşağıda belirtilenler dâhil olmak üzere, gerek boru hattında gerekse istasyonlarda tüm sözleşmesel faaliyetlerin proje yönetimi:

  • Kalite Güvencesi / Kalite Kontrolü ile Sağlık ve Güvenlik dahil inşaat kontrollüğü
  • Çevresel İzleme
  • Sosyal İzleme

İletim sisteminin ilk çalıştırma, işletmeye alma ve ilk işletme süreçlerinin kontrolü ve koordinasyonu.