İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Batman, Siirt ve Van Belediyeleri için İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi Müşavirlik Hizmetleri

Batman, Siirt ve Van

İdare T.C. Hazine Müsteşarlığı
İş Ortağı Dorsch Consult (Almanya)
Gitec Consult GmbH (Almanya)
Finansman Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Hizmetlerin Süresi 2006 – Devam Ediyor
Projenin Kısa Açıklaması :

Türkiye’de önemli bölgesel farklılıklar bulunmakta olup, özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde altyapı ve kentsel gelişme yetersizdir. Ülkedeki bölgesel farklılıkların giderilmesine yönelik Hükümet politikası doğrultusunda Alman iki-taraflı yardım anlaşması, yüksek oranda dışarıya göç yaşanan bu bölgelere odaklanmıştır.

Yürürlükteki proje, Alman Kalkınma Bankası (KfW) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından finanse edilen ve orta-büyüklükte belediyelerin su temin ve kanalizasyon altyapısına ilişkin ayrı ayrı projelerden oluşan açık bir yatırım programı niteliğindeki Türkiye Kentsel Su Altyapı Programı (MUWIT) kapsamındadır. Yatırım projelerinin finansmanının yanı sıra, ilgili Belediyelerde eğitim ve kapasite geliştirme önlemlerine (İnsan Kaynakları ve Teşkilat Geliştirme (HROD) önlemleri) yönelik bağışlar da, KfW aracılığıyla, Alman Hükümeti tarafından sağlanmıştır.

Söz konusu önlemler, Siirt, Batman ve Van Belediyelerine, su temin ve kanalizasyon sistemlerini verimli ve sürdürülebilir şekilde işletmelerini ve böylelikle yatırım projelerinin başarısını sağlamaları konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Belediyelerin Su ve Kanalizasyon İdareleri (SKİ), müşavirlik hizmetlerinin desteğiyle, tüm ilgili teknik, kurumsal/finansal alanlarda ticari ilkelere dayalı su ve atıksu hizmetlerini abonelerinin beklentileri doğrultusunda sağlayan idarelere dönüştürülecektir.

Hizmetlerin Kapsamı :

Siirt, Batman ve Van Belediyelerinin her birinde gerçekleştirilecek HROD önlemleri, aşağıda açıklanan başlıca konuları kapsayacaktır:

 • İnsan Kaynakları Geliştirme  (HRD) ( MIS ve veri işlem dahil),
 • Yeni teşkilat yapılarına yönelik öneriler, ve yeniden yapılandırma sürecinde yardım,
 • HRD konseptlerinin oluşturulmasının yanı sıra bu konseptlerin uygulanması sürecinde destek,
 • IT-destekli MIS sisteminin tasarımı ve uygulanması,
 • Maliye ve Muhasebe (Tahakkuk/Tahsilat ve tarifelerin hazırlanması dahil),
 • Teknik Çalışmaların Yönetimi,
 • Atıksu arıtma tesisi işletme izleme biriminin kurulmasına yardım,
 • Çevresel kontrol biriminin kurulmasına yardım,
 • Tesisten çıkan çamurun bertarafı/kullanılmasına ilişkin bir konseptin oluşturulmasına yardım,
 • İzlenecek su/atıksu performans göstergelerinin belirlenmesi,
 • Halkla İlişkiler ve Abone Uyumlandırma dahil, Pazarlama,
 • Yatırım projelerinin yönetimi konusunda eğitim.