İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Çeşme ve Alaçatı İçme Suyu, Atıksu ve Katı Atık Projesi

İzmir

İdare T.C. Turizm Bakanlığı
İş Ortağı -
Finansman Dünya Bankası
Hizmetlerin Süresi 1997 – 1998
Projenin Kısa Açıklaması :

Çeşme ve Alaçatı yerleşim bölgelerinin 2020 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını sağlayacak su temin ve iletim sisteminin uygulama projeleri ile atıksu ve katı atık sistemlerine ait uygulama projeleri hazırlanmıştır. Ayrıca tüm bu sistemlere ait keşif, teknik şartnameler ve Dünya Bankası standartlarında ihale dokümanları hazırlanmıştır.

Proje kapsamında aşağıdaki çalışmalar yer almıştır:

İçmesuyu Temini Sistemi

Ildır kaynaklarının hidrojeolojik yönünden incelenerek mevcut kuyuların verimlerinin saptanması ve ilave 5 adet (1 tanesi yedek) kuyunun açılması,
Ildır kaynaklarındaki kuyular arasındaki borulama ve servis yolunun uygulama projelerinin hazırlanması,
Ildır kaynakları ile proje sahasındaki toplam 11 adet su deposu arasındaki iletim hattının hidrolik tahkiki,
Mevcut içmesuyu şebekelerinin model çalışması, şebekesi olmayan ve şebekesi yetersiz bölgelerin şebeke uygulama projelerinin hazırlanması.

Atıksu Sistemi

İller Bankası tarafından projelendirilen tüm sistemin yeni nüfus ve atıksu miktarlarına göre yeniden tahkik edilmesi ve gerekli görülen değişikliklerin önerilmesi, Çeşme ve merkezinin Ø200 – Ø500 mm çapında ve toplam 28.830 m uzunluğundaki kanalizasyon şebekesinin uygulama projelerinin hazırlanması, Çeşme merkez atıksu sisteminin, Alaçatı sistemine bağlanmasını sağlayan Ø350 – Ø800 mm çapında ve 6.774 m uzunluğundaki iletim hattının uygulama projelerinin hazırlanması, 4 adet atıksu pompa istasyonunun mekanik ve elektrik donanım uygulama projelerinin hazırlanması.

Katı Atık Sistemi

Çeşme ve Alaçatı Bölgesinin proje hedef yılındaki (2020) 220.760 kişinin üreteceği toplam 870.484 m³ hacmindeki katı atığın depolanacağı saha 3 aşamalı olarak projelendirilmiştir. Bu kapsamda;

 • İdare Binası
 • Garaj ve Bakım Binası
 • Giriş Kontrol Binası
 • Toprak Depolama Alanı
 • Tekerlek Temizleme Ünitesi
 • Bekçi Binası
 • Özel Atığı Geçici Olarak Bekletme Sahası
 • Otopark
 • Kötü Hava Şartlarında Depolama Sahası
 • Sızıntı Suyu Arıtma Havuzu ve Geri Dönüş Suyu Pompa İstasyonu
 • Düzenli Katı Atık Depolama Alanı ve Çevre Çiti Uygulama Projelerinin Hazırlanması.

İhale Dokümanlarının Hazırlanması

Yukarıda bahsedilen işlerin tüm bileşenlerine ait (İçmesuyu, Atıksu, Katı Atık Depolama Sistemi ve Ildır Kaynakları) uluslararası standartlara uygun Teknik Şartnamelerinin hazırlanması,
FIDIC şartlarına uygun toplam 5 adet İhale Dosyasının (İngilizce ve Türkçe) hazırlanması.

Hizmetlerin Kapsamı :
 • Uygulama Projelerinin Hazırlanması,
 • İhale dokümanlarının hazırlanması.