İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

GAP Kentsel Sanitasyon ve Planlama Projesi

Diyarbakır, Şanlıurfa, Siverek ve Mardin

İdare T.C. Başbakanlık
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
İş Ortağı Posch & Partners Cons. Eng. (Avusturya)
Kentkur  Prj. Arş. ve Taah. A.Ş. (Türkiye)
TBU Env. Eng. Consultants (Avusturya)
Finansman Dünya Bankası
Hizmetlerin Süresi 1998 - 1999
Projenin Kısa Açıklaması :

Diyarbakır, Şanlıurfa, Siverek ve Mardin için Katı Atık Yönetimi ;

Taşıma

Mevcut toplama sistemine uygun ve yeni eklenecek toplama ekipmanlarının belirlenmesini de içeren altı adet transfer istasyonunun tasarımı,
Transfer istasyonunun genel yerleşiminin ve yeni eklenecek taşıma ekipmanlarının belirlenmesi,
Saha tanımlanması, arazi çalışmaları ile tasarım ve ihale dokümanlarının hazırlanması.

Düzenli Depolama Sahaları

Mevcut çöp depolama sahalarının kapatılması için uygun önlemlerin tanımı ile birlikte dört yerleşimde düzenli depolama sahalarının tasarımı,
Yeraltı suyu izleme programı ile yeraltı suyu kirlenme olasılıklarının araştırılması,
Jeolojik araştırmaların sonuçlarının derlenmesi ve değerlendirilmesi,
Topografik haritaların hazırlanması,
Düzenli depolama sahalarının aşama aşama gerçekleştirilmesi,
İhale ve tasarım dokümanlarının hazırlanması.

Çevre Konuları

Mevcut katı atık yönetiminin tanımlanması,
Projenin temel unsurlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili inşaat ve işletme aşamalarında çevreye olan olumlu ve olumsuz etkilerin belirlenmesi,
Çevreye olan olumsuz etkilerin giderilmesi için yönetim planının hazırlanması.

Başlangıç ve Finansal Konular

Kurumsal durum, bakım tesisleri, eleman sayısı, gelirler, giderler hakkındaki bilgilere dayalı olarak araştırmaların yapılması,
Dünya Bankası kredi koşulları ve mevcut yapı ile maliyetin karşılanması için finansal model geliştirilmesi.

Hizmetlerin Kapsamı :
 • GAP Bölgesinde 56 yerleşim biriminde içme suyu ve atıksu  arıtma ile ilgili çalışmalar,
 • Projede belirlenen Klorlama yerlerinin yersel tetkiki,
 • Yerleşimlerdeki kurumsal düzenlemelerin ve sorumlulukların yerinde incelenmesi,
 • Klorlama Ekipmanı ihalesi,
 • Mevcut içme suyu temini sistemlerinin iyileştirilmesi,
 • Seçilen 4 yerleşimde İçmesuyu Sisteminin yersel tetkiki,
 • Dört yerleşimde mevcut kurumsal düzenlemeler ve sorumluluklar konularında yerinde yapılan değerlendirmeler,
 • Kentsel Gelişim Projesi kapsamında Diyarbakır’da Kentsel Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) uygulamasının başlatılması,
 • Diyarbakır’da Kent Bilgi Sisteminin kurulması,
 • Diyarbakır’da Şehir Planlama Bölümü kurulması,
 • Diyarbakır’da Araştırma Bölümü kurulması,
 • Diyarbakır İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) nin Diyarbakır Coğrafi Bilgi Sistemine uyumu.