İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Batman Su Temini ve Kanalizasyon Projesi

Batman

İdare Batman Belediyesi
İş Ortağı Schneider & Partner Ingenieur Consult GmbH (Almanya)
Finansman Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Hizmetlerin Süresi 2005 – 2010
Projenin Kısa Açıklaması :

2030 proje hedef yılında, eşdeğer nüfusu 478.000 olan Batman Projesi kapsamında su temini (derin kuyular, depolama ve dağıtım depoları, pompa istasyonları, iletim ve terfi hatları) ve atıksu /yağmursuyu şebekeleri, AAT uygulama projelerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanması, inşaat işleri ihalesinin yapılması ve sonuçlandırılması süreçlerinde Belediyeye teknik destek sağlanması, inşaat kontrol, kusur sorumluluk dönemi hizmetleri ve işletmeye alma, geçici/kesin kabul hizmetlerinin sağlanması.

İHALE I
Su Temini ve Dağıtımı:
Yeni derin kuyu sahasının oluşturulması, mevcut su depolarının rehabilitasyonu ve yeni depoların yapılması, yeni ana pompa istasyonu ve terfi hattının yapımı, su temin ve dağıtım şebekesinin (20 km- Ø80 mm -  Ø500 mm), su kayıp arama ve onarma programının uygulanması, su sayaçları ve evsel bağlantıların yenilenmesi.

Yağmursuyu Drenajı:
Yağmursuyu ana şebekesinin (14 km - Ø400 mm - Ø2400 mm) rehabilitasyonu / genişletilmesi. Yağmursuyu tutma havuzlarının (toplam 82.700 m3 ) projelendirilmesi ve ayrılması

Atıksu:
Atıksu ana şebekesinin (14 km - Ø200 mm - Ø1200 mm) rehabilitasyonu ve genişletilmesi. Atıksu ve yağmursuyu sistemlerinin birbirinden ayrılması.

İHALE II
Atıksu Arıtma Tesisi:
300.000 eşdeğerde nüfus, 60.000 m3/gün  kapasiteli biyolojik arıtma tesisi. Anaerobik çamur arıtma (4300 m3 çürütme havuzu) ve enerji geri kazanımı için kombine ısı ve enerji sistemli (1000 m3 gaz tankı, 530 kW elektrik enerjisi, 673 kW termal kapasite, 1482 kW gaz-yakıt girdisi, 6,4 kWh/Nm3 seçilen gaz tüketimi, %81,2 verimlilik).

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Mevcut çalışmaların gözden geçirilmesi,
  • Veri toplama (Jeoteknik – Topoğrafik),
  • Atıksu Arıtma Tesisi Ön Projelerinin hazırlanması,
  • Su Temini ve Atıksu sistemleri Uygulama projelerinin hazırlanması,
  • İhale dokümanlarının FIDIC Sarı ve Kırmızı Kitaplarına uygun olarak hazırlanması,
  • İhale sürecinde İdare’ye teknik destek verilmesi,
  • İnşaat kontrolluğu hizmetleri,
  • Su kaçaklarını azaltma programının uygulanması,
  • İşletmeye alma, geçici/kesin kabul hizmetleri.