İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Büyük Ankara Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projesi (BAKAY)

Ankara

İdare Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)
İş Ortağı

Babtie Int. Ltd. (İskoçya)

Kentkur Pl., Müş. ve Araştırma Şti. (Türkiye)

Finansman Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası (AYB)
Hizmetlerin Süresi 1990 - 1998
Projenin Kısa Açıklaması :

Başkent Ankara'nın 2025 yılında,  5 500 000 kişiye ulaşacağı tahmin edilen nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin, kollektörlerinin, ana boşaltım ve kuşaklama kanallarının uygulama projelerinin yapılması, şartnamelerin hazırlanması, ön yeterlilik ve ihale dokümanlarının  Dünya Bankası prosedürlerine uygun olarak hazırlanması, ön yeterlilik ve ihale değerlendirmesi, sözleşme dokümanlarının hazırlanması ve inşaat kontrolluğu hizmetlerinin FIDIC sözleşme koşulları altında yürütülmesi.

Projenin ana bileşenleri ;

500 mm – 3000 mm arası çaplarda, toplam 33 km atıksu kuşaklama kanalı,

200 mm – 2600 mm arası çaplarda, toplam 103 km atıksu toplayıcı kanalı,

Toplam 46 km yağmursuyu drenaj kanalı,

Toplam 11 000 ha alanın kanalizasyon şebekesi kesin projeleri,

Sistemin hidrolik modelinin hazırlanması,

Toplam 300 km olan mevcut kanalizasyon şebeke boruları, toplayıcı ve kuşaklama kanalları ve 50 km olan mevcut drenaj kanallarının enkesitlerinin fiziksel ve yapısal durumlarının araştırılması,

Toplam 1700 km mevcut kanalların fiziksel durumlarının araştırılması, ihale dokümanlarının hazırlanması ve bu çalışmanın kontrolluğunun yapılması,

Yağmursuyu ve drenaj sistemlerinin bilgisayar ile çizimlerinin yapılması ve sistemlere ait alfanümerik boru veri tabanının oluşturulması,

Jeoteknik arazi çalışmasının programının hazırlanması ve işlerin yürütülmesinin kontrolluğu,

Mevcut sistemin yenilenmesi doğrultusunda 7100 adet yeni bacanın yapımı ve 2700 adet mevcut bacanın yenilenmesi için planlama yapılması,

İhale dokümanlarının hazırlanması ve işverene ihale çalışmalarında müşavirlik hizmeti verilmesi,

İdari ve Teknik Proje Yönetimi, İnşaat işlerinin kontrolluğu ve işletmeye alma hizmetleri.

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Kesin Projelerin hazırlanması,
  • İhale Dokümanlarının hazırlanması,
  • İhale değerlendirme sürecinde İdareye teknik destek verilmesi,
  • İnşaat Kontrollüğü.