İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

İzmir Büyük Kanal Projesi Güney Kollektörleri

İzmir

İdare İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)
İş Ortağı -
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 2000 – 2001
Projenin Kısa Açıklaması :

 İzmir Büyük Kanal Projesi kapsamında bulunan ve Konak, Buca, Gaziemir, Sarnıç ve Karşıyaka ilçeleri sınırları içerisinde yer alan kollektörlerin, Melez Ana Kollektörü vasıtasıyla İzmir Büyük Kanal Projesine entegre edilmesi ve bu kollektörlere yağmursuyu ve atıksu sokak şebekelerinin entegrasyonunu sağlayacak uygulama projelerinin hazırlanması.

Güney Kollektörleri kapsamındaki proje alanı 7203 ha
Atıksu Şebekesi - 1146 km, Ø600 - Ø2200 mm çapları arası,
Atıksu Kollektörü - 73 km, Ø600 - Ø2200 mm çapları arası,
Yağmursuyu Şebekesi - 16 km,  Ø400 - Ø500 mm çapları arası
Yağmursuyu Kollektörü - 32 km, Ø600 - Ø1800 mm çapları arası olmak üzere,

Toplam 1162 km şebeke ve 105 km kollektör hatlarının uygulama projeleri hazırlanmıştır.

Hizmetlerin Kapsamı :

Toplam 5 etaptan oluşan projede aşağıda detayı belirtilen çalışmalar yapılmıştır:

A Etabı : Proje Ön Raporunun hazırlanması, genel havza planları, kollektörler, atıksu şebeke ve yağmursuyu şebeke taslak planları, genel vaziyet planları, Ön Jeoteknik Raporun hazırlanması.

B Etabı : 7203 ha’lık alanda şeritvari harita yapımı ve plankote yapımı, mevcut atıksu ve yağmursuyu hatlarının ve bacalarının koordinatlı olarak tespit edilmesi, mevcut tesis planlarının hazırlanması (İçmesuyu, PTT, Elektrik vb.), zemin etütlerinin yapılması ve Jeoteknik Raporun hazırlanması.

C Etabı : Kollektör inşaat plan – profilleri, atıksu şebeke inşaat planları, yağmursuyu şebeke inşaat planları, atıksu ve yağmursuyu şebeke profilleri, hidrolik hesaplar ve tahkikler.

D Etabı : Kesin Proje Raporu, atıksu ve yağmursuyu tip projelerinin hazırlanması, sanat yapıları uygulama projelerinin hazırlanması, tünel kesin projesi hazırlanması, pompa istasyonları projeleri, statik, betonarme ve hidrolik hesap ve tahkikleri.

E Etabı : Keşif, metraj, fiyat analizleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması.