İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Antalya Su ve Atık Su Projesi (Sözleşme No. C62)

Antalya

İdare Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT)
İş Ortağı Sir Alexander GIBB & Partners (İngiltere)
Finansman Dünya Bankası
Hizmetlerin Süresi 2000 – 2005
Projenin Kısa Açıklaması :

Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde, içme suyu ve kanalizasyon yapım sözleşmelerinin ihale değerlendirmesi çalışmalarından başlayarak, sözleşmelerin yapılması, inşaat kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi, işlere ait kabullerin yapılması ve işletmeye alınması hizmetlerinin gerçekleştirilmesi.

Müşavirlik ve inşaat kontrolluğu hizmetlerinin yürütüldüğü sözleşme paketleri;

Sözleşme No : 21 
Antalya kentinin atık suyunun arıtma tesisine ulaştırılması amacıyla 101.5 km Ø200 mm, 8.2 km Ø300 mm,      4.6 km Ø400 mm, 3.3 km Ø500 mm, 2.8 km Ø600 mm beton atıksu şebeke borusu döşemesi ile 2,888 adet atıksu bacası, 4,976 adet parsel bağlantısı ile 4,299 adet ev bağlantısı inşaatı.

Sözleşme No : 22 
Antalya kentinin atık suyunun arıtma tesisine ulaştırılması amacıyla 81.7 km Ø200 mm, 7.33 km Ø300 mm, 5.2 km Ø400 mm, 1.5 km Ø500 mm, 2 km Ø600 mm beton HDPE atıksu borusu ile 2260 adet atıksu bacası, 3286 adet parsel ve 1933 adet ev bağlantısı yapılmıştır.

Sözleşme No : 18 
Su Sayaçları Montajı

Sözleşme No : 13R1 
Su Şebekesi Genişletme, İyileştirme ve Sayaçlı Bölgelerin Yapılandırılması 1. Kısım İnşaatı

Sözleşme No : 13R2 
Su Şebekesi Genişletme, İyileştirme ve Sayaçlı Bölgelerin Yapılandırılması 2. Kısım İnşaatı

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Uygulama Projelerinin hazırlanması,
  • İnşaat ihalelerinin değerlendirilmesi,
  • İhale değerlendirme sürecinde İdareye teknik destek verilmesi,
  • İnşaat kontrolluğu hizmetleri,
  • Kusur Sorumluluk Dönemi kontrolluk hizmetleri.