İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Siirt Su Temini ve Kanalizasyon Projesi

Siirt

İdare Siirt Belediyesi
İş Ortağı Dorsch Consult Wasser & Umwelt GmbH (Almanya)
Finansman Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Hizmetlerin Süresi 2005 – 2009
Projenin Kısa Açıklaması :

2030 proje hedef yılında eşdeğer nüfusu 148.000 olan Siirt ili Su Temin ve Kanalizasyon Projesinin başlıca bileşenleri aşağıda açıklanmıştır.

SÖZLEŞME PAKETİ  LOT 1:
Su Temini ve Dağıtımı: Bir pompa istasyonu ve 1000 m3  depo yapımı, 4 mevcut beton deponun rehabilitasyonu,  46 km uzunluğunda (DN 50 - DN 600)  su dağıtım şebekesinin yapımı.

Kanalizasyon Sistemi: 54 km uzunluğunda (DN 200 - DN 400) kanalizasyon sistemi ve 6600 evsel  bağlantının yapımı.

Yağmursuyu Drenaj Sistemi: 9.2 km uzunluğunda (Ø500 mm - Ø800 mm) borulu drenaj sistemi ve  toplam  0.7 km kutu menfez yapımı.

SÖZLEŞME PAKETİ  LOT 2:
Su Temini ve Dağıtımı: Yardımcı pompa istasyonu ve 3 basınç kırma tankının yapımı, 52 km  uzunluğunda (DN 50 - DN 600)  su dağıtım şebekesinin yapımı.

Kanalizasyon Sistemi: 36 km  uzunluğunda (DN 200 - DN 800) kanalizasyon sistemi ve 2700 evsel bağlantının, ayrıca 0.4 km terfi hattının, bir atıksu terfi istasyonunun ve atıksu sisteminden drenaj sistemine baypas hattının yapımı. 

Yağmursuyu Drenaj Sistemi: 3.8 km  uzunluğunda (Ø500 mm - Ø900 mm) borulu drenaj sistemin ve 1.1 km kutu menfez yapımı.

SÖZLEŞME PAKETİ  LOT 3:
Atıksu Arıtma Tesisi:  Yaklaşık 130,000 eşdeğer nüfus ve 20.000 m3/gün kapasiteli AAT yapımı. Aktif çamur sistemine sahip tesis, ızgaralar, parşal savağı, kum ve yağ tutucu, hava sağlayıcılar, aktif çamur tankları, çamur çökeltme ve yoğunlaştırma, susuzlaştırma ve kurutma yataklarıyla donanımlıdır. 

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Proje yönetimi ve koordinasyonu,
  • Planlama sonuçlarının güncellenmesi,
  • Ön projelerin hazırlanması,
  • Uygulama  projelerin hazırlanması,
  • İhale Dokümanlarının FIDIC Sarı Kitap şartlarına uygun olarak hazırlanması,
  • İhale sürecinde İdareye teknik yardım sağlanması,
  • İnşaat Kontrolluğu,
  • Su kayıplarının azaltılması programının uygulanması,
  • İşlerin Kabul ve İşletmeye alma işlemleri.