İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Büyük İstanbul İçme Suyu Projesi, Melen Sistemi

İstanbul

İdare Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
İş Ortağı Nippon Koei Co. Ltd. (Japonya)
Sir Alexander Gibb & Partners Ltd. (İngiltere)
Mott MacDonald Ltd. (İngiltere)
Setan Müh. ve Müş. A.Ş. (Türkiye)
Temelsu Ul. Müh. Hiz. A.Ş. (Türkiye)
Sial Yer Bilimleri Ltd. Şti. (Türkiye)
Finansman JBIC (Japonya)
Hizmetlerin Süresi 1996 – 2008
Projenin Kısa Açıklaması :

İstanbul kenti’nin içme suyu ihtiyacının Melen Çayı’ndan karşılanmasını amaçlayan Türkiye'nin en büyük su temini projesi kapsamında, Melen Sistemi’ne ait  kesin projelerin ve ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale değerlendirmesinde İdare’ye yardım ve inşaat kontrollük hizmetlerinin verilmesi.

Melen Sistemi aşağıda sıralanan sözleşme paketleri ve iş birimlerinden oluşmaktadır:

SP-01  Melen Su Alma Regülatörü, Melen ve Cumhuriyet Pompaj Tesisleri
Melen Şantiyesi
• Melen Su Alma Regülatörü
• Melen Pompa İstasyonu (5 asıl+1 yedek: 1.7 m3/s/ünite, Hm=196 m, 4500 kW/ünite)
• Melen Emme Borusu
• Melen Terfi Hattı Ø 2540 mm, L=1 768 m Çelik Boru
• Melen Terfi Deposu (26 000 m3 hacminde)

Cumhuriyet Şantiyesi
• Cumhuriyet Emme Borusu
• Cumhuriyet Pompa İstasyonu (5 asıl + 1 yedek: 1.66 m3/s/ünite, Hm=100 m, 2500 kW/ünite)
• Cumhuriyet Terfi Hattı Ø 2540 mm,  L=3 894 m Çelik Boru
• Cumhuriyet Terfi Deposu (26 000 m3 hacminde)

SP-02 Melen Terfi Deposu – Kıncıllı Sırtı Arası İsale Hattı İnşaatı
69 284 m uzunluğunda, Ø2540 mm nominal çaptaki çelik boru döşenmesi.

SP-03A Kıncıllı - Ağva arası Boru Hattı ikmal inşaatı, hasarlı kısımların onarımı ve Yeşilçay bağlantısı
Kıncıllı – Ağva arası 33 850 m’lik boru hattının, hasarlı kısımlardaki tamir işleri ve Ağva – İsaköy Pompa İstasyonu arası 1 650 m uzunluğunda 2,5 m çaplı çelik boru ile Yeşilçay Sistemine bağlantı yapılması.

SP-03B  Ağva – Cumhuriyet Arıtma Tesisi Arası İsale Hattı İnşaatı
Ağva-Şile Arası 27.25 km ve Hamidiye Çıkış – Cumhuriyet Arıtma Tesisi arası 8.80 km olmak üzere toplam 36.05 km uzunluğunda ve Ø2540 mm nominal çaptaki çelik boru döşenmesi.

SP-04  Şile Kontrol Merkezi – Hamidiye Tüneli Çıkışı Arası İletim Hattı İnşaatı
Bu sistemi oluşturan yapılar, akış yönüne göre sırasıyla aşağıda verilmiştir.

Şile – Alaçalı Tüneli
Tip ve Kapasite : Daire kesitli, beton kaplamalı, 38.5 m3/s
Çap ve Uzunluk : 4.5 m, L= 3 764 m

Yeşilvadi Kondüvisi
Tip : Daire kesitli, çelik gömlekli, betonarme
Çap ve Uzunluk: 4.5 m, L= 5 454 m

Alaçalı – Ömerli Tüneli
Tip : Daire kesitli, çelik gömlekli, betonarme
Çap ve Uzunluk: 4.5 m, L= 4 576 m

Hamidiye Tüneli
Tip ve Kapasite : Daire kesitli, beton kaplamalı, 38.5 m3/s
Çap ve Uzunluk: 4.5 m, L= 3 460 m

Ömerli Bağlantı Tüneli
Tip, çap ve Uzunluk: Daire kesitli beton kaplamalı, 4.5 m, L= 65 m
Kapasite : 38.5 m3/s

SP-05 Cumhuriyet İçmesuyu Arıtma Tesisi
720.000 m3/gün kapasiteye sahip Cumhuriyet İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin projelendirilmesi, proses dizaynı, proses yapılarının detay projeleri, tüm imalat çizimlerinin hazırlanması, inşaat, malzeme ve ekipman temini, montajı, işletmeye alınması ve öngörülen garanti süresi içinde kusurların giderilmesi işlerini kapsar.

SP-06 Cumhuriyet Terfi Deposu – Osmankuyu / Kağıthane Arası İsale Hattı
Bu iş grubu (Boğaz Geçişi tünelleri hariç olmak üzere) Cumhuriyet Terfi Deposu – Kağıthane Dağıtım Merkezi arasında kalan toplam 17 109 m uzunluğunda boru hattı ve tünellerden oluşan bir iletim sistemidir. Ancak daha sonra sözleşme kapsamına alınan Ortaçeşme ve Ayazağa Tünelleri ve diğer tünellerde ve iletim sisteminde yapılan revizyonlarla, toplam iletim sistemi uzunluğu 20 367 m olmuştur.

Cumhuriyet Terfi Deposu – Bekleme Tüneli arası İsale Hattı
5 023 m uzunluğunda, Ø2500 mm çelik boru hattı. 

Bekleme Tüneli
Tip ve Kapasite : Daire kesitli, beton kaplamalı, 32.0 m3/s
Çap ve Uzunluk: 4.5 m, L= 2 047 m

Ulaşım Şaftı
Tip, Derinlik ve Çap : Dairesel beton menfez, 35 m, 8 m.

Beykoz Tüneli
Tip ve Kapasite : Daire kesitli, beton kaplamalı, 32.0 m3/s
Çap ve Uzunluk: 4.0 m, L= 2 843 m

Beykoz – Ortaçeşme İsale Hattı
Tip ve Kapasite : Çelik Boru, 8.3 m3/s
Çap ve Uzunluk: Ø2500 mm, L= 1 330 m

Ortaçeşme Tüneli
Tip ve Kapasite : Daire kesitli, tamamı çelik kaplamalı, 32.0 m3/s
Çap ve Uzunluk: 4.0 m, L= 966 m

Ayazağa Tüneli
Tip ve Kapasite : Daire kesitli, tamamı çelik kaplamalı, 32.0 m3/s
Çap ve Uzunluk: 4.0 m, L= 2 826 m

Osmankuyu Tüneli
Tip ve Kapasite : Daire kesitli, tamamı çelik kaplamalı, 32.0 m3/s
Çap ve Uzunluk: 4.0 m, L= 2 175 m

Osmankuyu – Kağıthane arası İsale Hattı
Tip ve Kapasite : Çelik boru, 8.3 m3/s
Çap ve Uzunluk: 4.0 m, L= 3 035 m

SP-07 Boğaziçi Tüneli İkmal İnşaatı
Melen Sistemi Projesi’nin 5 550 m uzunluğundaki kesimini kapsayan inşaat işleri aşağıda verilmiştir;
Aç-Kapa kondüvi : 90.14 m uzunluğunda (Asya yakası)
Beykoz Şaftı : 8m iç çaplı, Boğaziçi tüneli tabanına kadar 145 m derinlikte
Boğaziçi Deniz Geçişi Tüneli : 4.0 m çapında, 5 550 m uzunluğunda (Avrupa yakası 3.1 km TDM ve Asya yakası   2.1 km Del-patlat), 4.1 km’si beton kaplamalı ve 1.4 km’si Çelik Kaplamalı
İnşaat Ulaşım Galerileri (Avrupa yakası) : 221 m uzunlukta, Boğaziçi tüneli çıkışı
Tüm tüneller ve kondüvi 4.00 m iç çapında ve kalınlığı 12 ile 20 mm arasında değişen çelik kaplamalı olacaktır.

SP-08 (SP-01 ve SP-02 için) Çelik Boru ve Özel Parçaların Temini
Melen terfi sisteminde kullanılacak 2,50 m çapında, 21 mm et kalınlığında 71 215 m boru imalatının yapılması, test edilmesi, iç ve dış izolasyonunun yapılması, boru stok sahasına kadar nakli ve muhafazası.
 
SP-09 (SP-03 için) Çelik Boru ve Özel Parçaların Temini
Sözleşme No.3’de  kullanılacak 2,50 m çapında, 21 mm et kalınlığında 69 510 m boru imalatının yapılması, test edilmesi, iç ve dış izolasyonunun yapılması, boru stok sahasına kadar nakli ve muhafazası.

SP-10, SP-06 ve SP-01 Çelik Boru ve Özel Parçaların Temini
Sözleşme No.6’da ve Cumhuriyet Terfi Hattında kullanılacak 2,5 m çapında, 21 mm et kalınlığında 15 867 m boru imalatının yapılması, test edilmesi, iç ve dış izolasyonunun yapılması, boru stok sahasına kadar nakli ve muhafazası.

SP-11 Enerji Temin Sistemi
Melen Pompa İstasyonuna enerji temini için, 154/11 kv-2x50 MVA Melen Trafo Merkezi ve buna ait 9,3 km uzunlukta 154 kV Hava Hattı. Cumhuriyet Pompa İstasyonu ve Cumhuriyet Su Arıtma Tesislerine enerji temini için 154/11 kV-2x31,5 MVA Cumhuriyet Trafo Merkezi ve buna ait 4,1 km uzunlukta 154 kV Yeraltı Kablo Hattı ve 12,9 km uzunlukta 154 kV Hava Hattı’nın elektrik ve mekanik ekipmanının temini ve montajı ile inşaat işleri.

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Zemin etütleri ve jeolojik araştırmaların yapılması,
  • Mevcut Fizibilite Raporunun gözden geçirilmesi,
  • Uygulama projelerinin (arıtma tesisi proses yapıları hariç) hazırlanması,
  • Sözleşme dokümanlarının (çelik boru ve özel parça temini işleri dahil) hazırlanması,
  • Harita çalışmalarının yapılması ve Kamulaştırma planlarının hazırlanması,
  • ÇED Raporu ve Çevresel İzleme programının hazırlanması,
  • İnşaat ihale dokümanlarının hazırlanması,
  • İhale değerlendirme sürecinde İdare’ye teknik destek verilmesi,
  • İnşaat kontrolluğu hizmetleri (baraj, boğaz geçişi tüneli ve kondüvi hariç).