İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Kosova - Mitrovica - Shirpol Su Arıtma Tesisleri

Kosova

İdare Avrupa Komisyonu Kosova İrtibat Ofisi
Sözleşmeler ve Finans Şubesi
İş Ortağı COWI SNS Ltd. (Türkiye)
COWI A/S (Danimarka)
Finansman Avrupa Birliği
Hizmetlerin Süresi 2009 - Devam Ediyor
Projenin Kısa Açıklaması :

Projenin genel amacı, Kosova’da sürdürülebilir çevre ve halk sağlığı koşullarını sağlamaktır. Bu sözleşme, Mitrovicë/Mitrovica bölgesinde yaklaşık 250.000 nüfusa (Sırp, Roman, Bosnalı ve Türk azınlıklar dahil) yeterli içme suyu teminini amaçlamaktadır.

Müşavir, Shipol (Mitrovicë/Mitrovica) su arıtma tesisi kapasitesinin 450 l/s’den 1000 l/s’e yükseltilmesine yönelik olarak tesisin genişletilmesi için İdarenin inşaat işleri ihalesini düzenlemesine olanak sağlamak üzere gerekli uygulama projelerini, teknik şartnameleri ve sözleşme dokümanlarını hazırlayacaktır. İlave ham su temini, su alma yapıları, pompa istasyonu ve arıtılan suyun dağıtım şebekesi de iş kapsamındadır.

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Mevcut tesislerin topoğrafik ve jeoteknik etütlerinin yapılması,
  • ÇED Raporu'nun hazırlanması,
  • Uygulama projelerinin hazırlanması,
  • İnşaat ihale dokümanlarının hazırlanması.