İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Antalya Su ve Atık Su Projesi

Antalya

İdare Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT)
İş Ortağı Sir Alexander GIBB & Partners (İngiltere)
Finansman Dünya Bankası
Hizmetlerin Süresi 1996 - 1999
Projenin Kısa Açıklaması :

Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde, içme suyu ve kanalizasyon yapım sözleşmelerinin ihale değerlendirmesi çalışmalarından başlayarak, sözleşmelerin yapılması, inşaat kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi, işlere ait kabullerin yapılması ve işletmeye alınması hizmetlerinin gerçekleştirilmesi.
Müşavirlik ve inşaat kontrolluğu hizmetlerinin yürütüldüğü sözleşme paketleri;

Sözleşme No: 11 Duraliler Terfi Hattı, IIB ve VI No'lu Basınç Bölgeleri İçme Suyu Şebekesi, TM6 Pompa İstasyonu, DIA, DII-2, DVI Depoları ve Acil İşler İnşaatı

Sözleşme No: 12  I, II ve IV No'lu Basınç Bölgeleri, İçme Suyu Şebekesi İnşaatı

Sözleşme No: 15  Duraliler Tesisleri, TM4 Pompa İstasyonu, Tel Çit ve Acil İşler İnşaatı

Sözleşme No: 25  KK Kollektörü ve 27, 29, 30, 31 No'lu Bölgelerin Pissu Şebekeleri İnşaatı

Sözleşme No: 26  Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı

Sözleşme No: 27  Deniz Deşarjı Malzeme Temini, İnşaatı ve Montajı

Sözleşme No: 28  KE Kollektörü, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 28 No'lu Bölgelerin Pissu Şebekeleri ve TM1, TM2 Pompa İstasyonları İnşaatı

Sözleşme No: 29  33 No'lu Endüstri Bölgesi ile tarihi ve turistik 31 No'lu Bölgenin Pissu Şebekeleri, TM5A Pompa İstasyonunun İyileştirilmesi ve Terfi Hattı İnşaatı

Hizmetlerin Kapsamı :
  • İnşaat ihalelerinin değerlendirilmesi,
  • İhale değerlendirme sürecinde İdareye teknik destek verilmesi,
  • İnşaat kontrolluğu hizmetleri,
  • Kusur Sorumluluk Dönemi kontrolluk hizmetleri.