İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Azerbaycan'ın 22 Yerleşim Bölgesinde Su Temini, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemlerinin Rehabilitasyonu Müşavirlik Hizmetleri

Azerbaycan

İdare AZERSU Joint Stock Company
İş Ortağı

CES Consulting Engineers Salzgitter GmbH (Almanya)

Finansman Dünya Bankası
Hizmetlerin Süresi 2008 - Devam Ediyor
Projenin Kısa Açıklaması :

Azerbaycan Cumhuriyeti, Ulusal Su Temini ve Kanalizasyon Projesi'nin finansmanı için Dünya Bankası'ndan kredi sağlamış olup, bu kredinin bir kısmını, Proje uygulama yönetimiyle sorumlu Proje Uygulama Birimlerine teknik destek sağlayacak bir İnşaat Yönetim Firması’nın (İYF) hizmetlerine yönelik bir sözleşme kapsamında kullanmak istemektedir. Proje, Dünya Bankası ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile müştereken finanse edilecektir.

Projenin başlıca amacı, Azerbaycan’ın en az 22 rayonunda (il) su temin ve kanalizasyon hizmetlerinin kalitesini, güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda:

(a) Rayonlarda su temini ve kanalizasyon alt yapısının yeniden inşa edilmesi ve

(b) Sektörün kapasitesini, sözkonusu hizmetleri verimli, etkin ve sürdürülebilir şekilde sağlamak üzere güçlendirmek için kapsamlı bir Kurumsal Modernizasyon Bileşeninin uygulanması öngörülmektedir.

Proje kapsamında su ve kanalizasyon şebekelerinin yapımı iki aşamada gerçekleştirilecektir.

Birinci Aşama, Agstafa, Bilasuvar, Khanlar, Geranboy, Shamakhi, Oguz, Gabala, Zagatala, Saatli, ve Tovuz, ayrıca kent merkezlerinin yakın çevresinde veya iletim hattı boyunca yer alan köyler dahil ilk 10 rayonun il merkezinde su ve kanalizasyon alt yapısının inşaatını kapsamaktadır.

İkinci aşama ise, Hajigabul, Gazakh, Mingechevir, Sabirabad, Samukh, Shamkir, Terter, Gakh, Guba, Khirdalan, Sharur ve Babek rayonlarından oluşan 12 rayonu kapsayacaktır.

Hizmetlerin Kapsamı :

İnşaat Yönetimi Firması, genel yönetim ve kontrol/koordinasyon görevinin yanı sıra, proje kapsamındaki tüm önemli sözleşmelerin ihale ve yönetim sürecinde teknik yardım sağlamak görevini de üstlenecektir. Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak İnşaat Yönetim Firması, aşağıda sıralanan görevleri üstlenecektir:

  • Fizibilite Çalışmalarının incelenmesi,
  • 22 rayonda Su ve Atıksu Şebekelerinin, Su Arıtma ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Ön Projelerinin hazırlanması,
  • İhale Dokümanlarının Dünya Bankası yöntemlerine uygun olarak hazırlanması,
  • İhalenin Düzenlenmesi ve Sonuçlandırılması süreçlerinde İdareye Teknik Destek sağlanması,
  • FIDIC Şartlarına uygun İnşaat Kontrolluk Hizmetlerinin sağlanması,
  • Yönetim, ihale ve kontrol süreçlerinde İş-Başında Eğitim sağlanması.