İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Düzce İçmesuyu Tesisleri Uygulama Proje Yapımı

Düzce

İdare DSİ Genel Müdürlüğü
İş Ortağı -
Finansman Yerel
Hizmetlerin Süresi 2012 - 2015
Projenin Kısa Açıklaması :

Proje alanı, Karadeniz Bölgesi’nde, Düzce il merkezini; Cumayeri, Kaynaşlı, Çilimli, Gölkaya ve Gümüşova İlçelerini; Beyköy, Boğaziçi ve Konuralp Beldelerini, bu ilçeler ve beldelere bağlı tüm köyleri kapsamaktadır.

Mevcut su temin sisteminde Uğursuyu Deresi’nden alınan içme-kullanma suyunun depolama imkânının olmaması ve yaz aylarında Uğursuyu Deresi’nden temin edilen su miktarının Düzce il merkezinin ihtiyacını karşılayamaması nedenleriyle, Düzce ili için başka bir kaynaktan su teminine gerek duyulmuştur.

Bu amaçla proje kapsamında, Düzce il merkezinin uzun vadeli içme-kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için “Düzce Efteni Projesi” kapsamında inşa edilen, Düzce şehir merkezine yaklaşık 15 km mesafedeki Hasanlar Barajı’ndan, Uğursuyu Deresi ile entegre bir yaklaşımla alınacak suyun, yeni yapılacak içmesuyu arıtma tesisine ve arıtılmış suyun mevcut ve/veya yeni yapılacak depolara kadar iletilmesi için gerekli bütün içmesuyu tesislerinin uygulama projeleri ile mevcut su temin sisteminin rehabilitasyon uygulama projeleri hazırlanmıştır..

Proje kapsamında aşağıdaki tesisler yer almaktadır; 

 • Ø1800 çaplı 25.12 km ve Ø1200 çaplı 6.16 km uzunluğunda çelik borulu içmesuyu isale hatları,
 • 200.000 m3 kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi,
 • 50.000 m3 kapasiteli mevcut arıtma tesisinin rehabilitasyonu,
 • Baraj su alma yapısı,
 • 1 adet regülatör,
 • 2 adet depo ve 2 adet pompa istasyonu,
 • Enerji nakil hattı, içmesuyu SCADA sistemi ve katodik koruma.
Hizmetlerin Kapsamı :
 • Fizibilite Raporu hazırlanması,
 • Harita çalışmaları,
 • Jeolojik ve Jeoteknik etütlerin yapılması,
 • ÇED Raporunun hazırlanması,
 • SCADA ve katodik koruma projelerinin hazırlanması,
 • Uygulama projelerinin hazırlanması,
 • Kamulaştırma planlarının hazırlanması,
 • İnşaat ihale dokümanlarının hazırlanması.