İçeriğe Atla Menüye Atla
logo

NABUCCO - Natural Gas Pipeline Project Between Ankara – Turkish/Bulgarian Border Pipeline Section Engineering Services (ru)

Client NABUCCO Gas Pipeline Int. GmbH
Partner SEBAT Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. (Turkey)
Financing Local
Duration of Services 2009 - 2012
Brief Description of the Project :

The Nabucco Natural Gas Pipeline Project covers high-pressurized pipeline and associated structures for transmission of natural gas 31 billion m³/y, scheduled for supply from the Middle East and Caspian countries for 50 years, to Austria via Turkey-Bulgaria-Romania-Hungary.

The pipeline length is approximately 4,000 km, starting at the Georgian/Turkish and/or Iraqi/Turkish border respectively, leading to Baumgarten in Austria.

Nabucco Pipeline Turkish Section including the Feeder lines is totally app. 2,500 km.

The main figures of the Ankara (Ahiboz) – Turkish/Bulgarian border (Kırklareli) of the Nabucco Pipeline are as follows:

Pipeline:

Section                        : Ankara (Ahiboz) to the Turkish/Bulgarian border (Kırklareli)

Section length           : 760 km

Pipeline Diameter    : 56” (DN 1.400),

MAOP                          : 100 barg

Station facilities:

 • Compressor Station: 4 Nos.
 • Block Valve Stations: 22 Nos block valve stations
 • Isolation Valve Stations: 2 nos, one on each side of the Marmara Sea Crossing.
 • Take off Station near Bursa: includes metering and pressure reduction facilities.
 • Metering Station at the Bulgarian Border.
 • Pigging launcher and receiver facilities: 5 Nos., including Pig Stations in Compressor Stations CS 4, CS5 and CS7 to be constructed in future, in Metering Station on the Bulgarian Border and individual Pig Station on the European side of the Marmara Sea crossing.
Hizmetlerin Kapsamı:
 • Detaylı güzergah etüdü (ekolojik, sosyolojik, topoğrafik, ekonomik kıstaslar ve yapım kolaylığı gibi ana kriterler ışığında) ve kesin boru hattı ekseninin belirlenmesi,
 • Tüm hat boyunca jeodezik çalışmalar, fotogrametrik çalışmalar kapsamında ortofoto ve LIDAR yöntemleriyle şeritvari harita üretimi, özel yapı ve nehir geçişlerinde ve üst yapı alanlarında (kompresör istasyonları, hat vanaları, ölçüm tesisleri, gaz alım tesisleri vb.) plankote hazırlanması,
 • Deniz geçişi bölümüne  ait batimetrik, oşinografik, jeoteknik ve çevresel etütlerin yapılması,
 • Tüm hat boyunca ve üst yapı alanlarında kapsamlı jeoteknik araştırma programı yürütülmesi ve mühendislik jeolojisi raporlarının hazırlanması,
 • Tüm hat boyunca nehir geçişlerine özel hidrolojik çalışmaların yapılması,
 • Tüm boru hattının (kara ve deniz), diğer tesislerle kesişim yapılarının/tekniklerin ve üst yapıların (kompresör istasyonları, hat vanaları, ölçüm tesisleri, gaz alım tesisleri, “pig” istasyonları vb.) mühendislik tasarımının yapılması, yapım teknik şartname ve metrajlarının hazırlanması,
 • Hattın tümünün katodik (korozyona karşı) koruma tasarımı yapılması ve SCADA işletim sisteminin tasarımına destek verilmesi,
 • Hattın tümüne ait kamulaştırma plan ve paftalarının hazırlanması, taşınmaz değerleme çalışmalarının yapılması,
 • Her ülkenin yerel kanunlarına uygun ÇED çalışması yapılması ve ÇED olumlu kararının alınmasının temini, ayrıca uluslararası finans kurumlarına sunulacak “Konsolide Proje Çevre ve Sosyal Etki Raporu”nun ülke bölümünün hazırlanması,
 • Tüm hat boyunca kurum ve kuruluşlar ile temaslar ve yasal izinlerin alınmasını temin,
 • Tüm hat boyunca, 5 ülke için oluşturulan Coğrafi Bilgi Sistemine kayıt için bilgi üretilmesi ve bu bilgilerin Proje
 • Bilgi Platformuna kayıt edilmesi.